Kontakt oss

Adresser og direkte telefon nr til CityMaid

Du må gjerne kontakte oss direkte på en av følgende måter:

Tlf: 4000 6330 eller på tilbud@citymaid.no

Org.nr: NO948 283 697MVA

Work with us?

Apply now! CityMaid have 8 departments in Norway and we are always looking for new service employees.

Read more here >>

Økonomiavdelingen

Telefon 4000 6330
Mailadresse: regnskap@citymaid.no

Avdelingskontorene

Hovedkontor og administrasjon

CityMaid Hjemmeservice AS
Adresse:  Nedre Kalbakkvei 88 D,
1081 Oslo

Avd. Oslo >> /Akershus >>

Nedre Kalbakkvei 88 D
1081 Oslo

Tlf.nr. direkte: 4831 5860
Epost: oslo@citymaid.no

Avd. Drammen >>

Lierstranda 82
3400 Lier

Tlf.nr. direkte: 4831 5861
Epost: drammen@citymaid.no

Avd. Østfold >>

Doktor Johnsens gate 6
1725 Sarpsborg

Tlf.nr. direkte: 4831 5865
Epost: fredrikstad@citymaid.no

Avdeling Vestfold >>

Søndre Kullerød 4A,
3241 Sandefjord

Tlf.nr. direkte: 4831 5861
Epost: vestfold@citymaid.no

Avd. Stavanger >>

Porsmyrveien 1
4314 Sandnes

Tlf.nr. direkte: 4831 5863
Epost: stavanger@citymaid.no

Avd. Bergen >>

Fabrikkgaten 3
5059 Bergen

Tlf.nr. direkte: 4831 5862
Epost: bergen@citymaid.no

Avdeling Trondheim >>

Østre Rosten 84F
7075 Tiller

Tlf.nr. direkte: 4832 0814
Epost: trondheim@citymaid.no

Hanne Nordhagen
Daglig leder
Bente Gustavsen
Økonomi og IT leder
Vibeke Scavenius
Markedsføring
Rita Helene Franzen
Operativ leder
Line Mercedes Åramnes
Leder kvalitet og opplæring
Sirlyca Päll
HR-leder Oslo
Joanna Smaga
Avdelingsleder Oslo og Østfold
Raluca Stan
Distriktsleder Drammen
Wioletta Igielska
Distriktsleder Trondheim
Ulla Hauan
Distriktsleder Bergen
Mona Lien
Regnskap