Kontakt oss

Adresser og direkte telefon nr til CityMaid

Du må gjerne kontakte oss direkte på en av følgende måter:

Tlf: 4000 6330 eller på tilbud@citymaid.no

Hovedkontor og administrasjon

CityMaid Hjemmeservice AS
Adresse: Gotaasalléen 9-11 | 2050 Jessheim
Org.nr: NO948 283 697MVA

Hanne Nordhagen
Daglig leder
Bente Gustavsen
Økonomi og IT leder
Vibeke Scavenius
Markedsføring
Mona Lien
Regnskap
Grete Farestveit
Regionsjef Østlandet
Rita Helene Franzen
Regionleder
Wioletta Igielska
Distriktsleder Trondheim
Ulla Hauan
Distriktsleder Bergen
Line Mercedes Åramnes
Leder kvalitet og opplæring
Sirlyca Päll
Distriktsleder Oslo
Raluca Stan
Distriktsleder Drammen

Økonomiavdelingen

Telefon 4000 6330
Mailadresse: regnskap@citymaid.no

Avdelingskontorene

Avd. Oslo >> /Akershus >>

Nedre Kalbakkvei 88 D
1081 Oslo

Tlf.nr. direkte: 4831 5860
Epost: oslo@citymaid.no

Avd. Drammen >>

Lierstranda 82
3400 Lier

Tlf.nr. direkte: 4831 5861
Epost: drammen@citymaid.no

Avd. Østfold >>

Doktor Johnsens gate 6
1725 Sarpsborg

Tlf.nr. direkte: 4831 5865
Epost: fredrikstad@citymaid.no

Avd. Stavanger >>

Porsmyrveien 1
4314 Sandnes

Tlf.nr. direkte: 4831 5863
Epost: stavanger@citymaid.no

Avd. Bergen >>

Fabrikkgaten 3
5059 Bergen

Tlf.nr. direkte: 4831 5862
Epost: bergen@citymaid.no

Avdeling Trondheim >>

Østre Rosten 84F
7075 Tiller

Tlf.nr. direkte: 4832 0814
Epost: trondheim@citymaid.no