Work with us?

Citymaid-ansatt som smiler

Ledige stillinger

Apply for jobs now!

Send your application here >>

Vi trenger flere servicemedarbeidere

(In English further down below!)

Vi trenger ekstravikarer til avdelingen vår i Bergen, med mulighet for fast ansettelse utover høsten

Vi søker deg som identifiserer deg med våre verdier og er ryddig og pålitelig. Vi har en uformell stil og tilnærming. Vi har fokus på å ha et godt arbeidsmiljø.

Som servicemedarbeider/ekstravikar hos CityMaid jobber du i et team på 2 personer per bil. Oppgavene varierer fra standard rengjøring til vindusvask og flyttevask.

Stillingene vil variere fra 20-60% etter nærmere avtale.

For alle stillinger må du

 • gjøre deg forstått på norsk eller engelsk
 • ha Førerkort klasse B
 • være pålitelig
 • regne med en del kjøring

Vi tilbyr:

 • Et ungt og hyggelig miljø
 • Ryddig arbeidsforhold
 • Minstelønn kr 204 pr time
 • Faste personalmøter
 • Uniform
 • Hyggelige kolleger
 • Opplæring vil bli gitt

We need more service employees at our department in Bergen!

Who are we looking for?

We seek you who identify with our values ​​and are neat and reliable. “We have an informal style and approach. Having a nice work environment is important.
To get to work independently and finding solutions for the benefit of the customers are satisfying! ”

As a service employee at CityMaid you work in a team of 2 people per car. The tasks vary from standard cleaning to window cleaning and moving out cleaning.

The positions will vary from 20-60% by further agreement.

For all positions you must:

 • Master Norwegian or English
 • Must have a driver’s license class B
 • Must be reliable
 • Some driving is expected

We offer:

 • A young and pleasant environment
 • Neat working conditions – fixed employment fraction
 • Minimum vage NOK 204 pr hour
 • Permanent staff meetings
 • Appraisal interview
 • Uniform
 • Nice colleagues
 • Training is provided

CityMaid has 8 departments, and due to ever-increasing demand, we always need new service employees.

We are looking forward to hearing from you!

For administrative positions send application and CV. Mark mail with position type!