Work with us?

Ledige stillinger

Apply for jobs now!

Send your application here >>

Vil du jobbe som servicemedarbeider hos oss?

CityMaid har 8 avdelinger og vi har alltid bruk for flere servicemedarbeidere.

(In English further down below!)

Vi trenger nå spesielt servicemedarbeidere til vår avdeling i Drammen og Stavanger.

Vi søker deg som identifiserer deg med våre verdier og er ryddig og pålitelig. Vi har en uformell stil og tilnærming. Vi har fokus på å ha et godt arbeidsmiljø.

Som servicemedarbeider/ekstravikar hos CityMaid jobber du i et team på 2 personer per bil. Oppgavene varierer fra standard rengjøring til vindusvask og flyttevask.

Stillingene vil variere fra 20-60% etter nærmere avtale.

For alle stillinger må du

 • gjøre deg forstått på norsk eller engelsk
 • ha Førerkort klasse B
 • være pålitelig
 • regne med en del kjøring

Vi tilbyr:

 • Et ungt og hyggelig miljø
 • Ryddig arbeidsforhold
 • Minstelønn kr 227,54 pr time
 • Faste personalmøter
 • Uniform
 • Hyggelige kolleger
 • Opplæring vil bli gitt

Do you want to work with us?

CityMaid has 8 departments, and due to ever-increasing demand, we always need new service employees.

We seek you who identify with our values ​​and are neat and reliable. “We have an informal style and approach. Having a nice work environment is important.
To get to work independently and finding solutions for the benefit of the customers are satisfying! ”

As a service employee at CityMaid you work in a team of 2 people per car. The tasks vary from standard cleaning to window cleaning and moving out cleaning.

The positions will vary from 20-60% by further agreement.

For all positions you must:

 • Master Norwegian or English
 • Must have a driver’s license class B
 • Must be reliable
 • Some driving is expected

We offer:

 • A young and pleasant environment
 • Neat working conditions – fixed employment fraction
 • Minimum vage NOK 227,54 pr hour
 • Permanent staff meetings
 • Appraisal interview
 • Uniform
 • Nice colleagues
 • Training is provided

We are looking forward to hearing from you!

For administrative positions send application and CV. Mark e-mail with position type!