Seniorhjelp

Hjelp til daglige gjøremål som renhold, husarbeid og andre praktiske oppgaver kan være helt avgjørende for å kunne bo hjemme så lenge man selv ønsker. Dette kan CityMaid seniorhjelp bistå med.

Vi blir flere og flere eldre i samfunnet, og for de fleste av oss er det slik at å få fortsette å bo hjemme i sitt egen hjem, så lenge som mulig, er essensen i en verdig alderdom. Å bo hjemme gir ikke bare en følelse av trygghet, men det gir også muligheten til å være en aktiv deltaker i et kjent lokalsamfunn.

Ønsket om å være mest mulig selvstendig og selvhjulpen, ligger også som et sterkt ønske hos de fleste av oss, men av og til kan det være godt å ha noen hjelpende hender. En sentral del av seniorhjelpen CityMaid kan tilby handler nettopp om å bidra til å opprettholde selvstendighet og livskvalitet for dem som mottar tjenesten.

Seniorhjelp kan inkludere

Rydding og sortering

Som for eksempel daglig renhold, helgevask, vindusvask og vask av hvitevarer

Sengetøyskift

Handling

Enkel lunsjservering

Besøksvenn

Som for eksempel til legen, til frisør eller til treningsstudioet).

Hvordan fungerer det?

CityMaid tilbyr skreddersydde løsninger som tar hensyn til den enkeltes ønsker, og personlige preferanser. Enkelte av våre kunder foretrekker at vi sender et team på to personer, som har med alt av rengjøringsutstyr, og som effektivt kan utføre de oppgaver som er ønsket og bestilt. Andre ønsker å ha en fast dedikert seniorhjelper som har tid til å ta en prat, som følger deg dit du ønsker, og som gjerne lager til et lite lunsjmåltid. Uansett hvilken modell du foretrekker, legges det vekt på respekt for den enkeltes integritet, samtidig som det sikres at alle nødvendige oppgaver blir utført på en omsorgsfull og profesjonell måte.

Alle hjem er ulike, og det samme gjelder behovet for hjelp. Uansett hvordan hverdagen fortoner seg for deg, vil CityMaid sin seniorhjelp gjøre hverdagen enklere.

Fleksibilitet er et nøkkelord.

Informasjon om seniorhjelp

 • Våre ansatte: Vi har gode arbeidsforhold for våre ansatte. De er fast ansatt, er forsikret og har tarifflønn. De har blitt nøye sjekket før oppstart, de får opplæring og tett oppfølging fra sitt avdelingskontor
 • Kvalitetsgaranti: Vi har Kvalitetsgaranti på alle tjenestene vi utfører – du skal være fornøyd og tjeneste skal være levert i henhold til avtale
 • Rengjøringsutstyr og rengjøringsmidler: Dersom du ønsker hjelp fra et av våre faste rengjøringsteam, tar teamet med seg alt utstyr som mopper, microfiberkluter, rengjøringsmidler og støvsuger. Velger du å ha én fast dedikert hjelper, så må alt av rengjøringsutstyr og rengjøringsmidler være tilgjengelig i boligen.
 • Miljøvennlige rengjøringsmidler: Vi bruker hovedsakelig vann og microfiber, og der det er behov for rengjøringsmidler bruker vi selvsagt EU-blomstmerkede midler
 • Skriftlig avtale: Du får skriftlig avtale før oppstart
 • Godkjent renholdsbedrift: CityMaid er et godkjent vaskebyrå og har alle forsikringer i orden. Alle våre tjenester er selvfølgelig helt «hvite». Vår seniorhjelp er trygt og enkelt, akkurat slik det skal være
 • Når kommer fakturaen? Avtalegiro og bankkort vil bli trukket automatisk fortløpende etter hvert besøk. Faktura for faste tjenester vil bli sendt så snart alle tjenestene i samme måned er utført
 • Løpende avtale på valgt frekvens: Du velger selv om du ønsker hjelp flere ganger i uken, hver uke, annenhver uke, hver 3. uke eller hver 4 uke. Avtalen er løpende og beregnes automatisk ut ifra startdato for første leveransen og valgt frekvens

Omsorg

Vi vet at alle mennesker trenger omsorg og fellesskap for å ha et godt og verdig liv. CityMaid kan tilby besøkstjenester tilpasset ditt behov.

Avlastning for pårørende

Som pårørende opplever man ofte at tiden ikke strekker til. Man skal yte maks på jobben, følge opp barna, holde orden i eget hjem, ha tid til familie og venner, og gjerne trene og ha en aktiv livsstil. Når tiden ikke strekker til blir ønsket og lysten til å stille opp for foreldre, som kanskje er inne i en fase av livet hvor de trenger mer bistand og hjelp, gjerne en ekstra belastning i stedet for en glede.

CityMaid kan være en viktig bidragsyter for å få hverdagen til å gå opp for deg og for dine nærmeste. Vi hjelper gjerne til på fast basis, eller i perioder der behovet er ekstra stort.

I sum representerer seniorhjelp en verdifull ressurs for dem som trenger ekstra støtte i hverdagen. Gjennom å tilby en skreddersydd og omsorgsfull tjeneste, legger vi til rette for at den enkelte kan bevare selvstendighet, verdighet og livsglede i sitt eget hjem.

 • Det handler om livskvalitet
 • Det handler om livsglede
 • Det handler om en verdig alderdom
 • Det handler om å få rett hjelp til rett tid

Standard tjeneste: Du kan bestille standardtjenester via vår bestillingsløsning. Vaskehjelp Vilkårene vil da være beskrevet i avtalen du aksepterer ved bestilling. Ved avvik må dette meddeles til CityMaid, og oppgitt pris kan bli justert. Dette vil du bli varslet om underveis i oppdraget.

Tilpassede tjenester: Du bestemmer selv hvor omfattende tjenesten skal være. Ønsker du tilpasset seniorhjelp ta kontakt med oss her:

Via telefon 9829 7778 eller mail kundeservice@citymaid.no

Så klart vi kan hjelpe deg 😊