Kvalitet og garanti

Fornøydhets- og kvalitetsgaranti:

Vi har kvalitet og garanti på all vask vi utfører – du skal være fornøyd, og det skal være rengjort som avtalt. Det betyr at du innen 48 timer har mulighet for å varsle via telefon, chat eller e-post om eventuelle mangler ved vasken. CityMaid forbeholder seg retten til å utbedre avviket uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke.

Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov for oppretting, vil CityMaid ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste virkedag.

Vi tar kvaliteten på alvor!

Vi har gitt kunder tid siden 1987. Over 30 års fartstid har gitt oss lang erfaring og god kompetanse på renhold. CityMaid er avhengig av å levere kvalitet på alle våre tjenester. Hos oss lærer vi opp, følger opp og foretar kvalitetskontroller og kundeundersøkelser. Du blir fulgt opp i alle ledd.  Vi har interne prosedyrehåndbøker, handlingsplaner og konkrete mål på kvalitet.

Vi er en godkjent renholdsbedrift

Fra 1. juli 2018 ble det ulovlig for privatpersoner å leie/kjøpe vaskehjelp som ikke er godkjent i renholdsregisteret hos Arbeidstilsynet. CityMaid er selvfølgelig en godkjent renholdsbedrift.

Les mer her

Våre ansatte

CityMaid har ansatte med ulike nasjonaliteter, og alle kan snakke norsk eller godt engelsk. Vi har egne opplæringsprogrammer som omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Alle våre ansatte har:

  • ansettelseskontrakt
  • lønn i henhold til tariff
  • lovpålagte forsikringer
  • uniform og id-kort
  • taushetsplikt

Les mer om hvordan vi skaper trygge arbeidsplasser for våre ansatte

Vi er Miljøfyrtårnbedrift

CityMaid ble Miljøfyrtårnbedrift i 2017. Vi bruker rent vann og mikrofiber samt EU-blomstmerkede rengjøringsmidler der det trengs.

Målet med sertifiseringen er at CityMaid får et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær samt å redusere miljøavtrykket som CityMaid har. Dette gjør vi ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. CityMaid må levere årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten og alle avdelinger resertifisert.

Vi må oppfylle krav til arbeidsmiljø, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transportplanlegging. Som Miljøfyrtårn utnytter vi ressursene godt, forurenser mindre og setter et mindre økologisk fotavtrykk enn andre i samme bransje.

Les mer om vår miljøfyrtårnsertifisering her