Kvalitet og garanti

CityMaid vasker blandebatteri med mikrofiber

Vi tar kvaliteten på alvor!

Vi har gitt kunder tid siden 1987. Over 30 års fartstid har gitt oss lang erfaring og god kompetanse på renhold. CityMaid er avhengig av å levere kvalitet på alle våre tjenester. Vi lærer opp, følger opp og foretar kvalitetskontroller og kundeundersøkelser. Vi følger deg opp i alle ledd.  Vi har interne prosedyrehåndbøker, handlingsplaner og konkrete mål på kvalitet.

Fornøydhets- og kvalitetsgaranti:

Vi har Kvalitetsgaranti på all vask vi utfører – du skal være fornøyd, og det skal være rengjort som avtalt. Det betyr at du innen 48 timer har mulighet for å varsle via telefon, chat eller e-post om eventuelle mangler ved vasken. CityMaid forbeholder seg retten til å utbedre avviket uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke.

Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov for oppretting, vil CityMaid ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste virkedag.

Vi er en godkjent renholdsbedrift

Fra 1. juli 2018 ble det ulovlig for privatpersoner å leie/kjøpe vaskehjelp som ikke er godkjent i renholdsregisteret hos Arbeidstilsynet. CityMaid er selvfølgelig en godkjent renholdsbedrift.

Les mer her

Våre ansatte

CityMaid har ansatte med ulike nasjonaliteter, og alle kan snakke norsk eller godt engelsk. Vi har egne opplæringsprogrammer som omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Alle våre ansatte har:

  • ansettelseskontrakt
  • lønn i henhold til tariff
  • lovpålagte forsikringer
  • uniform og id-kort
  • taushetsplikt

Vår leder for kvalitet og utvikling, Line Mercedes Åramnes, har et overordnet ansvar for kvaliteten på våre tjenester.

Hun jobber med opplæring og kvalitet på overordnet nivå på tvers av avdelingene. Har du spørsmål vedr. kvalitet og garanti, kan du gjerne ta kontakt med Line.

Les mer om hvordan vi skaper trygge arbeidsplasser for våre ansatte

Vi er Miljøfyrtårnbedrift

Vi har vært Miljøfyrtårn siden 2017. Vi bruker rent vann og mikrofiber samt EU-blomstmerkede rengjøringsmidler der det trengs.

Les mer om vår miljøfyrtårnsertifisering her