Avtalevilkår

CITYMAIDS VILKÅR:

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom forbruker og CityMaid Hjemmeservice ved rengjøring av bolig.

CityMaid forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

GENERELT:

CityMaid må få informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler må kunden holde selv.

Som kunde er du selv ansvarlig for å:

• Rydde bort gjenstander med stor affeksjonsverdi og gjenstander som er emosjonelt og/eller fysisk uerstattelig. Dette er gjenstander CityMaid ikke erstatter.
• Sikre hjemmet forsvarlig. Løse ledninger, dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg må sikres.
• Sikre løse gjenstander som speil og bilder som står løst på gulv/lent mot vegg.
• Tilstrekkelig varme i boligen.

Erstatningsansvar
Våre kunder er forsikret dersom vi, mot formodning, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget utføres. Erstatningsansvar og oppgjør skjer i henhold til forsikringsselskapets retningslinjer. Det er kun den direkte fysisk forvoldte skade som dekkes. CityMaid er ikke ansvarlig for skade som skyldes gjenstandens beskaffenhet. Eventuelle skader skal varsles distriktskontoret skriftlig innen 48 timer etter utført tjeneste.

Kvalitetsgaranti
CityMaid har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. CityMaid vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Evt. egen utbedring kompenseres ikke. Ved vask av tak og vegger gjøres dette på kundens ansvar. CityMaid anbefaler tørrmopping hvis ikke tak vegger skal males i etterkant. CityMaid medbringer alt av utstyr, og møter som standard med et team på 2 personer.

Nøkkel og alarm
Det er kundens ansvar at CityMaid får tilgang til boligen for utførelse av tjenesten. Nøkler kan leveres til CityMaids kontor før oppstart eller til teamet ved første service. Du mottar en bekreftelse på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.

Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer.

Vindusvask
Pris på vindusvask er basert på standard vinduer uten sprosser. Utvendig vindusvask blir ikke utført med mindre vinduene er tilgjengelige for vask uten bruk av lift eller stige over 1,5meter. Vindusvask er beregnet på antall kvadratmeter valgt ved bestilling. Øvrig blir vindusvask utført i henhold til HMS rutiner. Vindusvask inkluderer ikke vask av persienner, eller annen montert solskjerming. Dersom dette skal vaskes, vil tjenesten beregnes som tilleggstjeneste og gå ut over fastsatt pris. CityMaid forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser ved innvendig vask vil ikke vinduene bli vasket.

Pris og betingelser
Pris tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig bolig av oppgitte kvadratmeter. Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Dersom omfanget av avtalen avviker iht gjennomsnittlig beregning, vil vi ta kontakt for revidering av pris og avtale. Alle priser inkluderer mva. basert på myndighetenes retningslinjer. Prisen forutsetter at tjenesten ikke endres verken i omfang og tilgjengelighet eller andre forhold som påvirker denne. Prisen justeres årlig med endring i konsumprisindeksen for sektor med arbeidslønn som dominerende prisfaktor de siste 12 måneder.

Betalingsform
Ved kortbetaling reserveres det 1 krone på ditt kort ved avtaleinngåelse. Faktisk avtalt beløp, trekkes i etterkant av utført oppdrag.
Faktura sendes til oppgitt e-postadresse. Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr.40,- ved faktura på e-post. Ønskes faktura pr. post tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 60,- Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling. Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.

Bestilling, avbestilling og oppsigelse 
Forbruker er bundet til bestilling så fort den er gjort gjennom bestillingsløsning eller epost, og bekreftelse på bestilling er mottatt.

I henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 har Forbruker rett til å gå fra avtale om kjøp av tjeneste i inntil 14 dager etter inngåelse av avtale. Forbrukeren er innforstått med at dersom Forbrukeren ønsker at levering av Tjenesten starter før utløpet av angrefristen, kan angreretten ikke benyttes etter at Tjenesten er levert. Ønsker Forbrukeren å benytte sin angrerett må utfylt angrerettskjema sendes til post@citymaid.no.

FAST VASKEHJELP:

Standard tjenesten
Det utføres service etter avtale med kunde. Du som kunde skal kunne forvente at hjemmet er rengjort i henhold til CityMaid standard ved utført oppdrag. Ved første service utfører teamet en startpakke. Dette innebærer en grundigere rengjøring av dørblader og listverk.

Service
For å spare miljøet og tilpasse kjøreruter, kan det hende at vi må endre din valgte vaskedag. Vi vil selvfølgelig kontakte deg om dette. Tjenesten utføres hverdager mellom kl. 08.00-17.00, med mindre andre tidspunkter er avtalt. Oppstart av service og turnus skjer i henhold til avtale. Oppdrag som faller på en helligdag eller 24.12. flyttes til annen dag. Teamet vil medbringe utstyr og miljøvennlige rengjøringsmidler. Våre medarbeidere er underlagt taushetsplikt. For å registrere utført arbeid vil CityMaid plassere en RFID-brikke (et lite klistremerke) på innsiden av ytterdørens karm. CityMaid må ved behov kunne ha mulighet til å sette seg ned på kjøkkenet for å ta en matpause. En eventuell pause blir registrert i bedriftens system og vil tidsmessig ikke påvirke serviceleveransen.

Kundepleieprogram
Som kunde i CityMaid, inngår du automatisk i vårt kundepleieprogram. Dette for å sikre best mulig kvalitet på våre tjenester. Du vil få tilsendt spørsmål i forbindelse med din service på e-post som vi håper du tar deg tid til å besvare.

Avbestilling og oppsigelse
Avbestilling av avtalt vask må skje senest 14 dager før service utføres. Ved for sen avbestilling eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet. Byttes service til en annen uke, opprettholdes den opprinnelige servicefrekvens. Avtalen er løpende og kan sies opp av begge parter skriftlig med 2 måneders varsel. CityMaid bekrefter oppsigelse ved utsendelse av sluttskjema. Det er ikke mulig å avbestille vask i oppsigelsesperioden.

Heving av avtalen
Ved gjentatte, alvorlige mangler og avvik kan denne avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Det forutsettes at avvikene er varslet skriftlig og at det er gitt mulighet til å utbedre feil og mangler.

ENGANGSOPPDRAG:

Vær oppmerksom på følgende:

  • Kanselleres oppdraget senere enn 7 dager før startdato, faktureres 25% av avtalt beløp og minimum kr. 1500.
  • Kanselleres oppdraget senere enn 1 virkedag før startdato, faktureres beløpet i sin helhet.
  • Kansellering skal skje skriftlig.
  • Blir utførelsen av oppdraget forsinket grunnet uforutsette hendelser, innrømmes ikke erstatningsansvar for tap av arbeidstid, ulemper eller andre følgeskader for kunden.
  • CityMaid tar ikke ansvar for avvik fra avtalt service hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at service er utført.
  • Kunden må tilrettelegge hjemmet og gi nødvendig informasjon slik at oppdraget kan utføres i henhold til avtale. Ved bestilling av hvitevareservice er det kundens ansvar å dra frem utstyr, løsne eventuelle deksel det skal vaskes under samt sørge for at fryser er aviset. Dette gjelder også større installasjoner som dusjkabinett, steam dusj ol.
  • Ved vask av kjøleskap må dette være tomt, og skrudd av. Det forutsettes at boligen er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette meddeles til CityMaid, og oppgitt pris kan avvike. Dette gjelder spesielt ved røyking og annen type luktsanering.
  • Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses av CityMaid i henhold til våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket. Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timepris. Eventuell ventetid vil faktureres.