CityMaid er opptatt av å ta vare på miljøet og våre servicemedarbeidere. Derfor er vi veldig stolte over at hovedkontoret ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2017. I løpet av 2018 ble resten av våre avdelinger sertifisert Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning

rettet mot små og mellomstore bedrifter, både i privat og offentlig sektor, som ønsker et synlig bevis på sitt miljøengasjement. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Målet med sertifiseringen er at CityMaid får et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær samt å redusere miljøavtrykket som CityMaid har. Dette gjør vi ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. CityMaid må levere årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten og alle avdelinger resertifisert.

Vi må oppfylle krav til arbeidsmiljø, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transportplanlegging. Som Miljøfyrtårn utnytter vi ressursene godt, forurenser mindre og setter et mindre økologisk fotavtrykk enn andre i samme bransje.

Helt konkret har vi gjort følgende miljøtiltak:

  • Fokus på å velge miljøvennlige produkter – som eu-blomstmerkede rengjøringsmidler
    Da sparer vi miljøet og skaper gode arbeidsforhold for våre servicemedarbeidere
  • CityMaid bruker minst mulig såpe ved vask. Vann og mikrofiber er det som brukes mest på gulv, bord og andre flater. Vi bruker såpe på bad, kjøkken og der det er olje- og fettsøl.
  • Vi har innført kildesortering på alle avdelinger og påvirket gårdeiere i byggene der vi har kontorer, til å gjøre det samme
  • Energiforbruk måles og reduseres der det er mulig
  • Utarbeidet bedre og mer effektive kjøreruter til kundene , noe som minsker kjøretiden og forurensningen
  • Vi skal kun velge Miljøfyrtårnsertifiserte leverandører

Vi ser på det å være Miljøfyrtårnsertifiserte som et fortrinn fremfor andre bedrifter i samme bransje.  Vi er stolte av å være et miljøfyrtårn og anbefaler alle bedrifter å gjøre sin bedrift godkjent for Miljøfyrtårnsertifisering.