Miljøfyrtårn logo
(Last Updated On: 27. august 2021)

CityMaid er opptatt av å ta vare på miljøet og våre servicemedarbeidere. Derfor er vi veldig stolte over å ha blitt sertifisert Miljøfyrtårn i 2017. I første omgang er det hovedkontoret og avdelingen i Drammen som er sertifisert – deretter vil alle våre avdelinger bli sertifiserte i løpet av 2018.

Miljøfyrtårn i Drammen
Sertifikat for avd. Drammen ble overrakt av ordører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal til Grete Farestveit og Line Mercedes Åramnes onsdag 2. mai 2018.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning

rettet mot små og mellomstore bedrifter, både i privat og offentlig sektor, som ønsker et synlig bevis på sitt miljøengasjement. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Målet med sertifiseringen er at CityMaid får et bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og å redusere miljøbelastningen. Dette gjør vi ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften.

 

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. CityMaid må levere årlige miljørapporter og hvert tredje år skal virksomheten resertifiseres.

Vi må oppfylle krav til arbeidsmiljø, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transportplanlegging. Som Miljøfyrtårn utnytter vi ressursene godt, forurenser lite og setter et mindre økologisk fotavtrykk enn andre i samme bransje.

Helt konkret har vi gjort følgende miljøtiltak:

  • Fokus på å velge miljøvennlige produkter – som eu-blomstmerkede rengjøringsmidler
    Da sparer vi både miljøet og skaper gode arbeidsforhold for våre servicemedarbeidere
  • CityMaid bruker minst mulig såpe ved vask. Vann og mikrofiber er det som brukes mest på gulv, bord osv. Vi bruker såpe på bad, kjøkken og der det er olje- og fettsøl.
  • Vi har innført kildesortering på hovedkontor og på avd. Drammen – dette skal innføres på alle avdelinger etterhvert
  • Energiforbruk måles og reduseres der det er mulig
  • Bedre og mer effektive kjøreruter til kundene – minsker kjøretiden og forurensning
  • Kun velge Miljøfyrtårnsertifiserte leverandører

Vi ser på det å være Miljøfyrtårnsertifiserte som et fortrinn fremfor andre bedrifter i samme bransje.  Vi er stolte av å være et miljøfyrtårn og anbefaler alle bedrifter å gjøre sin bedrift godkjent for Miljøfyrtårnsertifisering.