Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

CityMaid HjemmeService jobber kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden.

Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi bestiller og benytter er fremstilt i tråd med kravene.

CityMaid stiller seg bak åpenhetslovens formål.

Retningslinjene i åpenhetsloven er godt forankret i selskapets styre og ledelse, og vi er overbevist om at økt fokus på menneskerettigheter og miljø er noe vi alle vil tjene på.

For å sikre hele leverandørkjeden, forplikter vi oss til å jobbe systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører. Vi skal imøtekomme kundens behov, og vi skal innfri de krav og forventinger som vi finner i åpenhetsloven.

CityMaid sin visjon er å gi våre kunder mer tid, og en enklere hverdag. Vi skal være en seriøs og ansvarlig tjenesteleverandør der mennesket er i sentrum. Våre medarbeidere, våre kunder og våre samarbeidspartnere skal vite at vi er bevisst vårt samfunnsansvar som Norges ledende serviceselskap innen privat renhold.

CityMaid skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass, hvor alle har samme rettigheter uavhengig av kjønn, alder, legning, nasjonalitet eller livssyn.

Vi bryr oss, vi er til å stole på og vi ønsker en åpen og direkte kommunikasjon.

«Et rent hjem og en ren samvittighet gir en god følelse»

Rita Helene Franzen
CEO

Har du spørsmål om hvordan CityMaid praktiserer Åpenhetsloven – ta kontakt her:

Rita@citymaid.no