Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

CityMaid HjemmeService jobber kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden.

Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi bestiller og benytter er fremstilt i tråd med kravene.

En menneskerettslov for næringslivet

CityMaid stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre.

Vi er opptatt av godt samarbeid med alle våre leverandører – herunder blant annet Wittusen& Jensen og Nilfisk.

Vi bruker OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger – for å fremme et ansvarlig næringsliv – en innarbeidet metodikk på hvordan vi skal jobbe i vår leverandørkjede.

OECD modell Åpenhetsloven

OECDs RETNINGSLINJER: En aktsomhetsvurdering er en risikoanalyse for å kartlegge bedriftens negative konsekvenser av sin virksomhet, for så å iverksette forebyggende tiltak.