Våre medarbeidere er fast ansatt hos oss. De er vårt ansvar. Vi har intervjuet dem, sjekket referanser og gitt de teoretisk og praktisk opplæring. Vi har tett kontakt og oppfølging.

CityMaid har ca. 200 ansatte hvor majoriteten er servicemedarbeidere som vasker hjemme hos kundene. Mange av servicemedarbeiderne kommer fra land som f.eks. Litauen eller Polen. De må kunne gjøre seg forstått på norsk eller engelsk – resten får de opplæring i via vår CityMaidskole.

Mange bruker jobben hos oss som et springbrett til å komme seg videre i arbeidslivet – noe vi er stolte av å kunne bidra til. Vi liker å si at vi driver med sosial jumping og ikke sosial dumping.

Vi sørger for at våre ansatte har trygge arbeidsplasser og at de får en grundig opplæring i renholdsfaget både teoretisk og praktisk. I tillegg får de:

  • Tarifflønn
  • Lønn under sykdom
  • Feriepenger
  • Pensjonspoeng
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet
  • Arbeidsulykkesforsikring
  • Uniform og bil

Hvorfor skal du velge hvit og ikke svart vaskehjelp?

Har du først råd til å ha vaskehjelp, bør du selvfølgelig velge en som vasker hvitt. For skal du først kjøpe en tjeneste i hjemmet bør du ikke bidra til sosial dumping. Det er nettopp det du gjør ved å kjøpe svarte tjenester.

De færreste tenker kanskje på at de frarøver renholdere grunnleggende rettigheter i arbeidslivet når de velger å kjøpe svarte tjenester. Vaskehjelpen mister nemlig viktige rettigheter og et sikkerhetsnett som du selv tar for gitt.

Tenk deg at du ikke vet hvor lang arbeidsdagen din blir, eller om du har en jobb neste uke eller ikke. I tillegg til å være ulovlig og umoralsk kan svart arbeid få store økonomiske og andre konsekvenser for arbeidstakeren. De får blant annet ingen lønn under sykdom, ingen feriepenger og heller ingen pensjonspoeng.

Få ren samvittighet med lovlig vaskehjelp – da hjelper du oss med å beholde trygge arbeidsplasser for våre servicemedarbeidere.