Fra 1. juli 2018 ble det ulovlig for privatpersoner å leie/kjøpe vaskehjelp som ikke er godkjent i renholdsregisteret hos Arbeidstilsynet.

Fra før er det forbudt for bedrifter å kjøpe renhold fra firma som ikke er godkjent. Alle virksomheter som driver renhold skal være offentlig godkjent renholdsbedrift fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig, og alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben.

Bestillere av renholdstjenester skal ha rutine for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at renholdsvirksomheten de bruker etterlever allmenngjøringsforskriften.

Renholdsbransjen har store utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standarder og arbeidstid. Dette viser både Arbeidstilsynets erfaringer fra satsingen i renholdsbransjen fra 2013 – 2017, Arbeidstilsynets analyser av arbeidsmiljø- og helsetilstanden, samt relevant forskning om bransjen.

Renholdsbransjen er dessverre blant annet preget av lav organisasjonsgrad, uoversiktlig organisering, utstrakt bruk av underleverandører og høyt innslag av utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere.

Deler av bransjen omfatter useriøse og til dels kriminelle aktører der utenlandsk arbeidskraft arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

CityMaid Hjemmerservice er selvfølgelig godkjent renholdsbedrift!

Vi er en seriøs aktør som har holdt på i bransjen i over 30 år og vi betaler våre skatter og avgifter med den største selvfølgelighet. Vi bidrar til at AS Norge går rundt.

Våre medarbeidere er fast ansatt hos oss. De er vårt ansvar. Vi har intervjuet dem, sjekket referanser og gitt de teoretisk og praktisk opplæring. Vi har tett kontakt og oppfølging.

Her kan du se godkjennelsen vår >>

Alle våre ansatte har:

  • ansettelseskontrakt
  • lønn i henhold til tariff
  • lovpålagte forsikringer
  • uniform og id-kort

Hva hvis du skulle få tilsyn?

For å sikre deg selv mot å medvirke til svart arbeid bør du alltid be om å få betale med bankkort og terminal. Da slipper du alt av medansvar og skattemyndighetene kan følge betalingen elektronisk. Har du avtalegiro med oss, gjelder kontoutskriften som kvittering for betalte regninger.