I dag har vi igjen feiret våre servicemedarbeidere med vafler og litt oppmerksomhet på renholdernes dag. Hver dag kjører våre servicemedarbeidere ut til kunder og gir dem en renere hverdag. Vi har faktisk to dager hvor renholdere feires. I Norge markeres Renholdernes dag første mandag i desember hvert år. Og så har du International Justice day som feires 15. juni hvert år.

Initiativet til markeringen i Norge stammer fra Ullevål sykehus. Det ble undersøkt hvorfor det var så høyt sykefravær hos renholderne. I undersøkelsen kom det frem at de syntes at de hadde et lavstatusyrke, og følte seg lite motiverte. En renholdsleder ved Ullevål sykehus fikk da ideen til å holde «Renholdernes dag» for å skape oppmerksomhet rundt renholderne. Renholdernes dag ble første gang markert i år 2000.

Med renholdernes dag viser vi at alle setter pris på dem og den viktige jobben de gjør.

Det å bli sett og verdsatt på jobben er viktig for at ansatte skal trives, og er også viktig for å redusere sykefraværet. Renholdernes dag skal være en påminnelse om dette. Renhold og renholdere er viktige for samfunnet. Uten renhold vil mange arbeidsplasser måtte stenge.

Tradisjonen med å ha en dag hvor renholderne får litt ekstra oppmerksomhet har nå spredd seg til hele Norge.

Alle kan vaske, men ikke alle kan renhold

Godt renhold er en forutsetning for trivsel og god helse på kontoret. Dersom man ikke vet hva man gjør, kan renhold være meget kostbart og resultere i store utgifter til vedlikehold. Renhold utført på riktig måte og med riktige midler er derfor viktig. Riktig renhold på kontoret vil også redusere sykefraværet. Risikoen for eksempelvis forkjølelse reduseres betraktelig etter renholderne har fjernet virus og bakterier fra overflatene rundt deg.

Moderne renhold krever kunnskaper og innsikt. Vaskebøtte og grønnsåpe er ikke lenger godt nok når en skal utføre et profesjonelt renhold.

Miljøvennlig renhold som forebyggende helsearbeid har en direkte betydning for helsen. Nye undersøkelser har vist en sammenheng mellom kvaliteten på renhold og slimhinneirritasjon, astma og allergi. Å fjerne smuss og forurensninger fra innemiljøet gjøres ikke bare av estetiske grunner, men også for å unngå kontakt med, og innånding av, irriterende bakterier, sporer og støv.

For å utføre et riktig renhold må man ha grundig opplæring i hvilke kjemikalier, metoder og utstyr som bør brukes. I tillegg til hyppighet og grundighet, vil dette være avgjørende for effektiviteten av renholdet.

Renhold som fag

Renhold er et fag på lik linje som alle andre fag – med 4 års utdannelse for å få fagbrev. En renholdsoperatør må kunne velge de rette kjemikalene for renhold på ulike overflater og håndtere ulike maskiner i arbeidet. Man må også ha god kunnskap om inneklima, hygiene og hvordan forebygge slitasje på flatene. Det er stort behov for faglærte renholdere i Norge, både i det offentlige og det private næringsliv.

Et yrke som renholdsoperatør har blitt regnet tradisjonelt som fysisk krevende. Arbeidet er heldigvis noe lettere i dag. Noe som skyldes bedre og lettere utstyr, tørrere og moderne renhold og mer maskinbruk i hverdagen.

Renholdere en viktig yrkesgruppe

En profesjonell renholder med lang yrkeserfaring, kan løpende vurdere hva som må til og hvilken innsats som er best i enhver renholdssituasjon. Dette er også en av de største yrkesgruppene Fagforbundet organiserer. Renholderne er derfor en meget viktig yrkesgruppe i samfunnet.

Opplæring må til på alle nivåer, og er en viktig faktor for trygge medarbeidere. Godt arbeidsmiljø er også av stor betydning. Det er viktig å fremme arbeidsglede og lysten til å være på jobb. Å flytte renholdet til å bli utført på dagtid, har ført til synlighet og bevisstgjøring av yrkesgruppen. Dette hever statusen og kan også være med å heve lønna til renholdere.

Renholdsbransjen står likevel overfor mange utfordringer. Den største er nok at dette yrket fortsatt ses på som et lavstatusyrke, og at det er stor gjennomtrekk i bransjen.

Holdningene til renholdsyrket har heller ikke alltid vært like bra.

Det store spørsmålet er hvordan vi skal gjøre renholdsyrket mer attraktivt og dermed rekruttere nye dyktige medarbeidere, og ikke miste dem underveis?

CityMaid tar vare på sine servicemedarbeidere

CityMaid har sett viktigheten av å utdanne sine servicemedarbeidere og å ta vare på dem. Servicemedarbeiderne får opplæring via CityMaid-skolen, med Grunnkurs 1 og 2 samt både teoretisk og praktisk prøve. I tillegg har vi flere som også har tatt fagbrev som renholdsoperatør.

Når våre servicemedarbeidere skal ut på oppdrag, blir de satt på team med en som har lengre erfaring – slik at de har en praktisk opplæringsperiode. De har også alltid tilgang til våre intruksjonsvideoer.

Våre servicemedarbeidere får:

  • Tarifflønn
  • Lønn under sykdom
  • Feriepenger
  • Pensjonspoeng
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet
  • Arbeidsulykkesforsikring
  • Uniform og bil

Har du lyst til å prøve oss, vasker vi både i private hjem og på kontorer. 🙂

Sjekk pris og bestill vask her