Visste du at når du kjøper en flyttevask hos oss, så går 5 kr av flyttevasken direkte til Sykehusklovnene?

Tirsdag 18. mai 2021 møtte vi igjen sykehusklovnene Marsipan og Cirka sånn Omtrent på Ahus – vi både lo og ble rørt ❤️ Det var en fryd å i år kunne gi dem en gavesjekk fra oss på kr 35.000,-   I år har nemlig også våre fantastiske kollegaer Alexandra, Aiste og Mihaela i Oslo bidratt med 10.000 fra sin timelønn! 

Sykehusklovnene kan ikke gjøre noe med situasjonen til barnet på sykehus, men med opplevelsen av situasjonen. Daglig leder Nina Elisabeth Eidem hos Sykehusklovnene sier at kommunikasjonen klovnene har med barn og voksne skaper frisoner. Barnet kan ikke bestemme noe om sin egen situasjon, om prøver som må tas, når de skal tas osv – men de kan bestemme over sykehusklovnene. De kan bestemme om klovnene skal hoppe, danse, prate – eller ikke gjøre noen ting. På den måten kan barna føle at de kontroll over noe. 

Lege Birgitte Solvang påpeker i sine studier blant annet at: Klovnene oppleves av de fleste som ufarlige og ikke-medisinske. De kommer fra leken og historiefortellingens verden. Det finnes dermed knapt noen andre i et sykehusmiljø som kan nå så direkte inn i et barnesinn som en klovn. 

SykehusklovnerKlovner som jobber i par

Som CityMaid sine servicemedarbeidere jobber Klovnene også alltid i par. De bruker hverandre i kommunikasjonen med pasienten. Skuespillerne som er på jobb, går gjennom pasientlistene sammen med ansatte på de aktuelle avdelingene. Her skaper de små og store improviserte stunder med barn i alle aldre, deres foresatte og ansatte på sykehuset. Sammen er de to klovnene et positivt forstyrrende element i sykehushverdagen med gode ringvirkninger til hele avdelingen.

Sykehusklovnene besøker barn og unge ( 0-18 år) på sengepostene ved Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet og Ullevål), Haukeland universitetssykehus, St Olavs Hospital i Trondheim, Drammen sykehus, Ahus og Skien sykehus. De besøker også Sørlandet sykehus Arendal, Sørlandet sykehus Kristiansand, Ålesund Sjukehus og Haugesund sykehus flere ganger i måneden. I tillegg er de i oppstartsfasen på Elverum sykehus, SSE (Spesialsykehuset for epilepsi) og Sunnaas sykehus. Sykehusklovnene har som mål å være på alle sykehus i Norge med sengeposter for barn innen 2024.

Vi synes Sykehusklovnene gjør en kjempeviktig jobb – de skaper frisoner for barn som er syke. Vi er veldig glade for å kunne bidra til dette.

Har du også lyst til å bidra? Da kan du gå inn på siden til Sykehusklovnene her