Når vi nå er kommet til 2017, kan CityMaid se tilbake på hele 30 års drift! Med riktig kunnskap om faget, rett fokus og solid innsats er CityMaid i dag en anerkjent og kjent markedsleder innenfor renhold i private hjem.

Den spede starten

Gründerne av CityMaid ble inspirert av lignende selskaper i USA, og tok ideen med hjem til Norge i 1987. Vaskehjelp i private hjem var nytt for oss i nord og ble umiddelbart godt mottatt, til tross for enkelte reaksjoner. Tanken var å gi familier en enklere hverdag og mer tid. På den tiden ble vaskehjelp sett på som både umoralsk og snobbete, forbeholdt de med høy inntekt. I dag vet vi bedre og vaskehjelpen redder mange småbarnsfamilier, så vel som unge og eldre som ønsker tid til andre ting.

Tidlig på 90-tallet etablerte vi et nytt forretningsområde innenfor hjemmehjelp, hvor vi inngikk samarbeidsavtaler med ulike kommuner. I 2010 ble CityMaid HjemmeBest Personlig Assistanse stiftet som en del av CityMaid HjemmeService. Etablering av CityMaid HjemmeBest var en naturlig utvikling av tjenestetilbudet da vi så økende etterspørsel og behov for mer hjelp for de med en funksjonsnedsettelse uavhengig av alder.

Etter hvert som årene gikk ble CityMaid også nysgjerrige på ny teknologi og hoppet på nye trender for å følge med. I 2009 fikk vi vår egen Facebook side, og var blant de første i Norge som opprettet Twitter-konto samme år.

For å spisse kommunikasjonen, kunnskapen og fokuset ytterligere, ble de ulike forretningsområdene skilt ut i egne AS i 2014, CityMaid HjemmeService driver videre i dag med renhold i private hjem, samt små og mellomstore bedrifter.

Nyere tid – ansiktsløft

Jeg begynte i CityMaid som operativ leder i april 2013, og fra 2014 har jeg vært stolt leder av selskapet. Jeg har lang erfaring fra restaurantbransjen og har jobbet i Peppes Pizza i 20 år i ulike stillinger. Som leder er jeg opptatt av gode verdier og holdninger samt lønnsom drift for å sikre alle våre arbeidsplasser.

Når jeg startet som leder var kampen om kundene beintøff og for å sikre fortsatt vekst måtte vi virkelig brette opp ermene. Etter en tøff omstillingsprosess, fremstår CityMaid i dag som en sunn bedrift med fokus på det vi kan best – nemlig renhold i private hjem.

I 2015 opprettet vi blogg med vaskerelaterte tips og artikler som ble delt med folket. Bloggen ble veldig godt mottatt og er senere blitt en stor kilde til flere besøk på websiden vår. Året etter fikk vi en egen bedriftsprofil på LinkedIn hvor vi også deler våre synspunkter vedrørende det svarte markedet, delingsøkonomien og andre bransjerelaterte nyheter og artikler. Vi oppgraderte også vår grafiske profil samtidig som vår webside fikk et stort ansiktsløft og ble slått sammen med bloggen.

I 2016 var debatten om delingsøkonomi i vinden og vi fikk nye konkurrenter i formidlingsselskaper samt diverse vaskehjelpapper. Noen av de etablerte seg først som formidlingstjenester hvor oppdragene ble videreformidlet til enkeltmannsforetak. På denne måten slapp man arbeidsgiveransvaret med alt det det måtte innebære. I dag har flere konkurrenter innsett at denne driftsformen er krevende å drifte, og enkeltmannsforetak erstattes med egne medarbeidere. Denne konkurransen er med på å skjerpe og videreutvikle oss og på mange måter er dette «adapt or die»…

CityMaid i 2017 – og fremover

I 2017 er det det heldigvis mer akseptert å ha vaskehjelp blant folk flest. Selv om det er fres i markedet og CityMaid forventer en solid vekst fremover, er det allikevel noe som legger en demper på stemningen for oss seriøse aktører i markedet. For det svarte markedet er fortsatt i vekst og et stort, stort problem for hele bransjen. Det koster å drive rent i dag og samtidig forvalte vårt samfunn videre slik vi alle kjenner AS Norge. Det er fullstendig umulig for oss å konkurrere med de som ikke betaler skatter og avgifter og dermed bidrar til svært ulike konkurransevilkår. Vi tar ansvar og det verdsettes hos våre kunder! Hva er vel bedre enn et rent hus og en ren samvittighet?

Vi lever av å innfri forventninger og våre kunder skal fortsatt oppleve at vi er best på kvalitet og service. At mange er fornøyde med oss har vi fått bekreftet gjennom utallige tilbakemeldinger og våre årlige kundeundersøkelser. Det er kundens opplevelse som virkelig teller, og det er de som har gjort det mulig for oss å nå feire 30-årsjubileum. Alle våre kunder har vært, og vil fortsatt være, den viktigste årsaken til at vi eksisterer.

Vi takker alle våre tidligere, nåværende og fremtidige kunder for å la oss fortsette med det vi er best på – å gi deg tid!

Hilsen

Hanne Nordhagen