I januar og februar 2016 var det mange medier som skrev mye om delingsøkonomien. Diskusjonen gikk på alt fra skattesystem og konkurranse til sosial dumping. Men det ser ut til at de glemte de som skal benytte seg av tjenestene – nemlig forbrukerne.

Forbrukerombudet skriver i sin artikkel av 18. januar at vi ikke må glemme at delingsøkonomien også må sees fra forbrukernes ståsted.

Det er positivt at ny teknologi gjør det mulig å tilby produkter og tjenester på en ny og innovativ måte. Samtidig sier Forbrukerombudet at kundene skal ha samme trygghet når de kjøper eller leier produkter eller tjenester via en delingsplattform. Det er derfor veldig viktig at de samme regler om forbrukervern følges. Loven stiller selvfølgelig også krav til tilbydere innenfor delingsøkonomien og de kan stilles til ansvar hvis de villeder eller opererer på en urimelig måte.

Næringsdrivende som tilbyr tjenester via delingsplattformer har samtidig et ansvar for at handelen er trygg og at de må slå ned på useriøse firma og stenge svindlere ute.

Selv om en ny delingsplattform kan virke lovende i en oppstartsfase vil man først se utfallet når folk skal begynne å bruke tjenesten. Og hvis folk begynner å klage kan det allerede være for sent!

Formidlingstjenester bør synliggjøres bedre

Forbrukere synes det er vanskelig å se hva som faktisk er inkludert og hva tilbudet gjelder – når det gjelder formidlingstjenester for renhold og vaskehjelp. På noen av disse websidene fremgår det ikke noe sted at de som utfører rengjøringen faktisk er selvstendige og ikke ansatte. Dette bør synliggjøres bedre slik at kunden vet at de er på en formidlingsside av tjenester.

I følge en artikkel i Klassekampen >> er det få renholdsfirmaer for hjemmemarkedet som faktisk ansetter renholderne sine. De fleste firmaer driver formidling av vaskehjelper som har enkeltpersonforetak. Kunden har ikke alltid noen garanti for at de sosiale utgiftene til renholderne blir dekket.

Vi hos CityMaid tenker på forbrukerne fra første kontakt. Det er viktig for oss å formidle at vi er eksperten på vask, at vi gir en kvalitetsgaranti, har oppfølging av kundene og har forsikringene i orden. I tillegg er alle våre servicemedarbeidere fast ansatt hos oss og er vårt ansvar. De får pensjon, feriepenger, sykelønn og uniform av oss.

Derfor kan også våre tjenester fremstå som dyrere enn hos de som kun formidler vaskehjelp og ikke har egne ansatte. Hos oss får du det du betaler for – kvalitet og fornøydhetsgaranti.


CityMaid HjemmeService er Norges største selskap innen hjemmeservice; fast vaskehjelp, vindusvask og flyttevask m.m. Vi har 170 ansatte med ulike nasjonaliteter, og alle kan snakke norsk eller godt engelsk. Vi forsikrer våre ansatte, de får lønn etter tariff og vi vasker selvfølgelig hvitt.

Få et uforpliktende tilbud på vask i dag >>