I 2017 mente Nordeas sjeføkonom Annika Winsth at høytlønnede burde bidra til samfunnet ved å skaffe seg vaskehjelp og andre tjenester i hjemmet. Dette fordi de åpner opp arbeidsmarkedet for folk som ellers ikke ville ha fått jobb.

Så du bør ikke lenger skamme deg fordi du har vaskehjelp – snarere tvert imot. Høytlønnede bør heller skamme seg hvis de ikke har vaskehjelp.

Det er faktisk lønnsomt for samfunnet at vi kjøper tjenester av hverandre. Da øker produksjonen i samfunnet. Sjefsøkonomen mente at høytlønnede som ikke har vaskehjelp, ofte gjør et irrasjonelt valg.

Det er nemlig slik at det er mer samfunnsøkonomisk å la andre vaske huset ditt samtidig som at det vil lønne seg mer enn om du hadde gått ned i stilling for å ta vasken selv.

For er du høyt utdannet og har høy lønn vil det selvfølgelig være mer økonomisk å bruke timene dine på ditt arbeid enn å vaske huset. På den måten er det bra for samfunnet at du kan jobbe en time ekstra og heller betale en med lavere lønn for å vaske hjemme hos deg.

Alle som har råd til det, bør derfor bestille tjenester i hjemmet og på den måten sørge for at flere kommer i arbeid og holder Norge gående.

Og hvorfor skal du velge hvit og ikke svart vaskehjelp?

Har du først råd til å ha vaskehjelp, bør du selvfølgelig velge en som vasker hvitt. For skal du først kjøpe en tjeneste i hjemmet bør du ikke bidra til sosial dumping. Det er nettopp det du gjør ved å kjøpe svarte tjenester.

De færreste tenker kanskje på at de frarøver renholdere grunnleggende rettigheter i arbeidslivet når de velger å kjøpe svarte tjenester.

Kanskje du tenker at vaskehjelpen får mer penger hvis du betaler svart, eller at vaskehjelpen ikke ville fått jobb uten deg? Sannheten er at vaskehjelpen mister viktige rettigheter og et sikkerhetsnett som du selv tar for gitt.

Ingen rettigheter eller pensjon

Tenk deg at du ikke vet hvor lang arbeidsdagen din blir, eller om du har en jobb neste uke eller ikke. I tillegg til å være ulovlig og umoralsk kan svart arbeid få store økonomiske og andre konsekvenser for arbeidstakeren:

  • ingen lønn under sykdom
  • ingen feriepenger
  • ingen pensjonspoeng
  • ikke rett til dagpenger ved arbeidsledighet
  • ingen arbeidsulykkesforsikring
  • ingen mulighet for å låne penger i banken
  • ingen arbeidsavtale – ingen sluttattest – ingen dokumentert arbeidserfaring – vanskelig å få nytt arbeid

Mer lykkelig med vaskehjelp

Forskere fra University of British Columbia og Harvard Business School har kommet frem til at å bruke penger på å kjøpe deg fritid gjør deg lykkeligere. Så har du råd til det, bør du kjøpe deg vaskehjelp slik at du får mer fritid.

Da bidrar du til samfunnet, du får en person i arbeid óg du blir lykkeligere av det. Det er jo rene Kinder-egget det! 🙂 

 

Sjekk pris og bestill vaskehjelp her >>