Mange kvinner har den siste tiden latt seg kraftig provosere av uttalelsene til Spekter-sjef Bratten, som mener at kvinner må slutte å shoppe og heller jobbe heltid. Hun mener at mange kvinner jobber deltid for å prioritere egentid og shopping foran jobb – og at de taper pensjonspoeng på dette.

Da er det selvmotsigende at Bratten selv leder en organisasjon hvor svært mange kvinner jobber deltid. Og det er ikke fordi de har lyst til å shoppe, men rett og slett fordi de ikke blir tilbudt fulle stillinger.

I tillegg mener Anne-Karin Bratten at alle bør klare å jobbe heltid uten å måtte kjøpe seg tjenester i hjemmet – fordi hun har alltid klart seg fint uten hjelp selv.

Ufrivillig deltid

Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av yrkesaktive kvinner deltid, mens kun 12,5 prosent av mennene er i deltid.

Statsminister Erna Solberg mener det vil være bra for Norge om flere kvinner jobber heltid. Men da må nesten myndighetene med Erna i spissen legge til rette for dette.

LO-nestleder Peggy H. Følsvik mener årsaken til at mange kvinner jobber deltid er mange deltidsstillinger og få heltidsstillinger. Dette er typisk i helse- og omsorgssektoren, men også i varehandel- og servicebransjen. Nesten halvparten av alle nye sykepleiere ansettes på deltid. Arbeidsgivere bør heller legge til rette for flere heltidsstillinger.

Når det ikke lyses ut heltidsstillinger, skaper det en deltidskultur, forklarer LO-nestlederen.

Vaskehjelp bidrar til likestilling i hjemmet

Forskere mener at det ikke er reell likestilling å kjøpe tjenester i hjemmet som vaskehjelp. Argumentet er at det blir kvinnens arbeid å skaffe au-pairen eller vaskehjelpen og administere dette.

Men er det noen stor forskjell i å få byttet dekk på bilen på bilverkstedet enn å få vasket hjemmet ditt av en vaskehjelp? Eller at det nå er malere, elektrikere og rørleggere som gjør vedlikeholdsjobben hjemme?

Hovedpoenget er at kjøp av tjenester i hjemmet kan gi tid til eksempelvis mer lønnsarbeid, og at det fremmer likestillingen. Mannen bør bidra mer i hjemmet – med disse tipsene blir det enklere å få ham til å bidra!

En annen viktig grunn til at flere kvinner enn menn jobber deltid er fordi mannen tjener bedre og at familien klarer seg bedre økonomisk når det er kvinnen som velger deltid. Her må også staten inn og sørge for likelønn og bedre likestilling i arbeidslivet. Look to Island!

Mer samfunnsøkonomisk å kjøpe tjenester i hjemmet

Ved å kjøpe seg hvite tjenester i hjemmet som f.eks. vaskehjelp, åpner man opp arbeidsmarkedet for folk som kanskje ellers ikke ville ha fått jobb.

Vi er enige i om at å jobbe deltid er dumt i forhold til pensjonssparingen. Men vi mener hvis det å bestille tjenester i hjemmet kan hjelpe flere ut i jobb og samtidig redusere deltid hos de som kjøper tjenestene, vil det være en vinn-vinn-situasjon.

Norge er mer tjent med at vi får flere ut i jobb og at færre jobber deltid – enn at man skal være skamfull for å betale for tjenester i hjemmet for å få det til.

Med vaskehjelp og full jobb taper de i hvert fall ikke pensjonspoeng. Og folk får nesten bestemme selv om de ønsker å bruke pengene sine på vaskehjelp og egentid.

Shoppe eller jobbe – ja, takk – begge deler! 😉