Policy

POLICY for bærekraftig innkjøpspraksis i CityMaid

CityMaid jobber kontinuerlig for å sikre bærekraftig innkjøpspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi anser bærekraftig innkjøpspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling for fremtidens generasjoner.

Våre leverandører og samarbeidspartnere er stort sett norske selskaper som har foretatt egne aktsomhetsvurderinger. Rengjøringsutstyr kjøpes av ledende aktør i Norge, og vi har pr i dag ingen innkjøp av varer eller tjenester fra selskaper utenfor Europa.

Videre anser vi gode ledelsessystemer som sentralt for implementering av etiske retningslinjer, og vi forventer av våre leverandører at retningslinjene er tydeliggjort i egen organisasjon gjennom å:

  • Utpeke en sentral person i organisasjonen som ansvarlig for implementering av etisk retningslinjer i egen virksomhet
  • At retningslinjene er tydeliggjort i alle deler av egen virksomhet

CityMaid forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere jobber målrettet og systematisk for å sikre en bærekraftig innkjøpspraksis. Varer som leveres til CityMaid skal være fremstilt under forhold som er forenlig med kravene i «Code of Conduct». Produktutvikling skal gjøres med hensyn til mennesker, dyr, miljø og samfunn.