Verdikjede

CityMaids verdikjede består i hovedsak av råvarer knyttet til utførelse av tjenesten, samt maskiner og utstyr knyttet til transport eller gjennomføring av tjenesten. Primært består dette av bekledning/uniform, produkter til bruk ved utførelse av tjenesten, bil, sertifiseringer og digitale arbeidsverktøy. Videre har selskapet støttetjenester som legger til rette for aktiviteter knyttet til salg, markedsføring, regnskap, personaladministrasjon og andre administrative aktiviteter.

Det viktigste og største elementet i tjenestene selskapet leverer er menneskekraft. Våre menneskelige ressurser er ansatt i selskapet hvor opplæring, trening og sertifisering gjennomføres internt. Tilsvarende er den viktigste verdiskaperen i støttefunksjonene bestående av menneskekraft. Datasystemer og utarbeidet logikk er sekundære ressurser, hvorav tilpasset logikk er eiet av selskapet og derfor i stor grad uavhengig av leverandøren i verdikjeden.

På bakgrunn av dette vil CityMaid ha god kontroll på sine viktigste elementer i verdikjeden, samt gode muligheter til å justere elementer i kjeden der dette finnes fordelaktig.