CityMaid tilbyr kun hvite tjenester. Det burde være en selvfølge i 2016, men er dessverre ikke det. CityMaid jobber i en bransje hvor ca 95 % av aktørene jobber svart, og dette fører til en kraftig konkurransevridning med tøffe konkurransevilkår, hvor ofte pris  er avgjørende. Bidra til felleskapet-kjøp hvite tjenester! Kan du reglene for hvitt arbeid i hjemmet?

Mai 2016: En tredjedel kjøper svart!

Fordeler med å kjøpe hvite tjenester

Du kan føle trygghet i forhold din bolig og at forsikringer gjelder for ditt innbo og for medarbeideren som utfører jobben når du får tjenesten fra CityMaid. Etisk kan du ha god samvittighet. Du gjør det rette med å kjøpe tjenesten hvitt.

Ren samvittighet med å kjøpe hvitt

  • Medarbeideren får ansettelseskontrakt og vanlig rettigheter i forhold til yrkesskadeforsikring, pensjonspoeng, rett til sykemelding ved sykdom etc.
  • Du bidrar til at skatter og avgifter til staten blir betalt og du bidrar til fellesskapet.
  • Du bidrar til at trygge arbeidsplasser skapes.
  • Med svart arbeid pløyes ofte svarte penger inn i kriminell virksomhet.

I vår kundeundersøkelse var den viktigste grunn til at våre kunder valgte CityMaid at vi var et hvitt alternativ. Deretter kom at vi var seriøs og et godt innarbeidet selskap.

Usikker på om firmaet eller de du skal engasjere har hvite tjenester og er godkjente? 

CityMaid er godkjent av Arbeidstilsynet. Sjekk link ovenfor.

NÅ får kundene straff- Les mer her!

Endrede holdninger

Holdningen til hjemmeserviceyrket har endret seg, først og fremst hos den yngre generasjonen. De mener at hver enkelt person må få gjøre det vedkommende er flinkest til i stedet for at alle skal være nødt til gjøre alt selv. Dette betyr at det er blitt større aksept for kjøp av tjenester for å få bedre livskvalitet.

Det har bestandig vært et stort svart marked når det gjelder hjemmetjenester. Tradisjonelt, i gamle dager var det kvinnen som stod for rengjøringen og annet husarbeid. Dette var en tjeneste som var gratis. I dag svømmer markedet over av svart hjelp. Det er enkeltpersoner og firmaer som tilbyr tjenesten til så lave priser (under 220 kr.) at det er ikke mulig hvis man skal drive hvitt arbeid. De fleste velger svart hjelp pga prisen, at det er billigere. Men det er jo bare tilsynelatende. Ofte beregner vaskehjelpen seg flere timer for å kompensere for lavere timesats, du får ikke alltid innhentet referanser, ingen erstatning ved skader på innboet, ustabilitet, og det kan være kjedelig å måtte klage direkte.

Dette innlegget treffer den norske holdningen til svart arbeid på millimeteren. Det er et stort samfunnsproblem som blir minimalisert for å opprettholde god samvittighet. I et av verdens rikeste land har har svart arbeid blitt det normale. Hvilke holdninger bringer vi til neste generasjon? Hvordan skal hvite arbeidsplasser klare seg?

Når bedrifter som følger lover og betaler skatt ikke klarer å konkurrere med bedrifter som ikke gjør det – skaper det en stor svart sektor. Samfunnsmoralen svekkes, og kriminaliteten vokser i kjølvannet av den svarte sektoren. De som jobber innenfor en svart sektor, er ofte prisgitt oppdragsgiveren og har ikke den rettssikkerheten eller det regelverket som ansatte i hvit sektor har.

Skattefradrag på husholdningstjenester gir positive samfunnsvirkninger

Det ville gitt store virkninger å stimulere til en raskere utvikling av tjenesteytende virksomheter.
Muligheten for å stimulere et voksende hvitt marked for husholdningstjenester ble diskutert allerede på begynnelsen av 1990-tallet. Men ingen av forslagene eller andre initiativ førte til noe konkret. Regjeringens argumenter har blant annet vært at man ikke vil bruke skattemidler på å gjøre det enklere å drive tjenestearbeid. Men tusenvis av mennesker jobber allerede med husholdningstjenester uten at de betaler skatt eller arbeidsgiveravgift.

Innføringen av et skattefradrag for husholdningstjenester ville kunne gi flere positive samfunnsvirkninger:

  • Markedet for svart arbeid vil bli mindre med konkurransekraftige priser på hvite tjenester.
  • Et skattefradrag for husholdningstjenester kan gi positive inntekter til staten ved at de reduserte utgiftene til arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp vil kompensere for de reduserte inntektene på grunn av skattefradraget, og ved at overgangen fra et svart marked vil gi nye skatteinntekter.
  • Muligheten til å kjøpe husholdningstjenester kan bidra til å øke likestillingen mellom kjønnene.
  • Reduserte relative priser vil gi økt etterspørsel, noe som i sin tur vil gi flere jobber. Dette kan være jobber som tidligere er blitt utført svart, men svært ofte vil det også dreie seg om helt nye jobber.
  • Økt etterspørsel fører til vekst, både for eksisterende og nye bedrifter. Det ville bli økt virksomhet, først og fremst for kvinner innenfor bransjen for hjemmetjenester.

Les mer hvor godt de har lykkes i Sverige- 15.000 NYE arbeidsplasser, og en milliardomsetning.