For hvitt arbeid utført i hjemmet av en privatperson er det tre måter å betale skatt. Det er selvfølgelig en forutsetning at den som utfører jobben ikke har firma innenfor samme bransje.

  1. Innberetning og oppgjør for hvitt arbeid som vanlige arbeidstagere – dette betyr en egen skattetrekkskonto, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering til skatteetat og NAV.
  2. Utbetaler du som arbeidsgiver tilsammen under 60.000 kroner i året, og mottager er privatperson og ikke firma, kan skatten betales innen 15. januar året etter. Men loven sier at du skal ta forskuddstrekk av skatt. Dersom utbetalingen ender over 60.000 kroner inkl. skatt, må man benytte den første ordningen. Da er fristen for å innbetale og rapportere 15. september.
  3. Forenklet oppgjør: For eksempel vaskehjelp eller småarbeid som ikke overstiger 60.000 i året, kan gjøres hvitt ved å levere «Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere» som leveres elektronisk i Altinn. Den skal leveres første virkedag etter utbetaling. Man trenger ikke betale arbeidsgiveravgift.

For små jobber kan du betale ut opp til 6.000 kroner i året til en person skattefritt.

Det å unndra penger fra fellesskapet er bare en del av problemet med svart arbeid, sier Skatteetaten.

Tips: Unngå å betale kontant!

Visste du at selv om du har bedt om kvittering for arbeidet, kan du få problemer dersom leverandøren unndrar skatt? Det spiller ingen rolle om du ikke visste at håndverkeren jobbet svart. Men betaler du via bank, slipper du medansvar.

For CityMaid som driver hvitt og seriøst, fører useriøse aktører i renholdsbransjen til skjeve konkurranseforhold. For deg som privatperson blir det vanskeligere å reklamere eller benytte forbrukerrettigheter ved bruk av useriøse bedrifter. Og for den som utfører jobben betyr det manglende velferdsrettigheter som for eksempel pensjonsopptjening, når man ikke betaler skatt.

Våre servicemedarbeidere får ansettelseskontrakt og vanlige rettigheter i forhold til yrkesskadeforsikring, pensjonspoeng, rett til sykemelding ved sykdom etc.

Har du vurdert fast vaskehjelp og ønsker et godt tilbud? Med fast vaskehjelp fra CityMaid trenger du ikke å tenke på arbeidsgiveravgift, skattetrekk eller forenklet oppgjør, vi ordner alt!

Og vi betaler våre skatter og avgifter til staten med glede!

Få et tilbud og mer fritid >>