Kjøp av svart arbeidskraft representerer et samfunnsproblem ved at det offentlige taper inntekter. Kjøper du svart arbeidskraft kan det få store konsekvenser hvis du blir tatt.

Svart arbeid er en betegnelse for arbeid som utføres uten at det betales skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift og som er ulovlig. Det finnes ingen pålitelig oversikt over den svarte økonomien. Gjennom flere undersøkelser og forskning på området har det vært gjort en rekke forsøk på å anslå omfanget av svart arbeid. De fleste konkluderer med at det dreier seg om minst flere titalls milliarder kroner i året.

Det ble innført nye skatteregler i Norge i 2011. Er du oppdragsgiver må du være klar over at du selv er ansvarlig for at lover og regler følges. Hvis du betaler med kontanter for tjenester fra én bedrift for over 10 000 kr, kan du bli gjort medansvarlig hvis bedriften unndrar skatt. Det spiller ingen rolle om du ikke visste at håndverkeren jobbet svart. Selv om du har bedt om kvittering for arbeidet, kan du få store problemer. Men betaler du derimot via bank, slipper du medansvar.

Hvis Skatteetaten oppdager at du har kjøpt svarte tjenester, står de klar med tilleggsskatt. Og har ikke håndverkeren eget firma, kan du bli stående med ansvar som arbeidsgiver. Da må du svare for skattetrekk og avgifter. Da pålegges du automatisk 50 prosent skattetrekk – og du kan ende med å få straffeskatt på 60 prosent.

Store konsekvenser hvis du blir tatt

Det de fleste ikke vet, er at det også kan få store konsekvenser hvis du blir tatt på fersken. En prinsippdom i Høyesterett åpner for at du som kjøper svart arbeidskraft faktisk kan havne i fengsel.

Ta f.eks. en sak fra 2010 – En 48 år gammel mann fikk problemer med økonomien og ble enig med snekker om å utføre arbeid på hytta si svart.

  • Snekkeren ble undersøkt av skattemyndighetene og fikk etter hvert en dom på 4 mnd. fengsel og 100.000 i bot
  • Kundene ble undersøkt og den 48 år gamle mannen tilsto svart betaling.
  • Han ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og 80.000 i inndragning

Kjøp heller hvite tjenester – etisk sett får du god og en ren samvittighet. Du vet at alt av skatt og avgifter til staten blir betalt. Du er med og bidrar til fellesskapet og du bidrar til at trygge arbeidsplasser skapes. Siden januar 2015 har det blitt enklere å velge hvitt arbeid >>

Tar du sjansen?

CityMaids tjenester er selvfølgelig hvite. Våre servicemedarbeidere får ansettelseskontrakt og vanlige rettigheter i forhold til yrkesskadeforsikring, pensjonspoeng, rett til sykemelding ved sykdom etc. Vi betaler våre skatter og avgifter til staten med glede!