En undersøkelse utført for skatteetaten i 2014, slo fast at fire av ti hadde vurdert å kjøpe svart arbeid. Nesten en av to kjente noen som hadde handlet på denne måten. Det sier seg selv at det må bli enklere å velge hvitt arbeid.

Stort svart marked

Det har bestandig vært et stort svart marked når det gjelder hjemmetjenester. Tradisjonelt, i gamle dager var det kvinnen som stod for rengjøringen og annet husarbeid. Dette var en tjeneste som var gratis. I dag flyter markedet over av svart hjelp. Det er enkeltpersoner og firmaer som tilbyr tjenesten til så lave priser (under 220 kr. pr time) at det er ikke mulig hvis man skal drive hvitt.

De fleste velger svart hjelp pga prisen, at det er billigere. Men det er jo bare tilsynelatende. Ofte beregner vaskehjelpen seg flere timer ekstra for å kompensere for lavere timesats. Du får ikke alltid innhentet referanser og du får ingen erstatning ved skader på innboet. I tillegg kan det gi ustabilitet – spesielt ved sykdom, og det kan være kjedelig å måtte klage direkte til vaskehjelpen.

Med de nye anbudsportalene på nett, som finn.no, mittanbud.no og anbudsportalen.no, er det blitt enklere for private husholdninger å hente inn anbud fra flere bedrifter for utføring av oppdrag, som oppussing og renhold.

Delings- og anbudsportaler utnyttes av useriøse tilbydere

De store aktørene på dette området, tjenester som Finn.no, Anbudstorget og Mitt Anbud, er dessverre preget av bedrifter som driver svart arbeid. Hvis du konkurrerer om en renholdsjobb som tar 25-30 timer og opplever aktører som tilbyr jobben for 2500 kroner, forstår du virkelig alvoret. Renholdsbransjen er en av de verste når det gjelder bruken av svart arbeid.

I utgangpunktet bidrar anbudsportalene til en bedre oversikt for forbruker til å finne gode leverandører. Men det er en utfordring at plattformene utnyttes av useriøse tilbydere. Mange av de som driver useriøst er flinke til å skjule det og har ofte det formelle i orden.

Tankesmien Agenda mener at alle anbudsportaler, som finn.no, mittanbud.no og anbudstorget.no bør pålegges å informere om regelverk og straffer. De bør også gi forbrukerne sjekklister de selv kan bruke og at relevant informasjon om selskapene er enkelt tilgjengelig.

Anbudsportalene bør også være pålagt å sikre at bedrifter i bransjer hvor det er offentlige godkjenningsordninger, som i renholdsbransjen, faktisk er godkjent.
Skatteetaten og Arbeidstilsynet bør tilrettelegge for et register som enkelt kan benyttes. Aktørene bør oppfordres til å legge mest mulig av kjøpsprosessen integrert i anbudsportalen med betalingsløsninger på nett. Da vil skattemyndighetene enklere kunne spore betalingsstrømmer.

Enklere å velge hvitt arbeid fra 1. januar 2015

For å sikre deg selv mot å medvirke til svart arbeid bør du alltid be om å få betale med bankkort og terminal. Da slipper du alt av medansvar og skattemyndighetene kan følge betalingen elektronisk. Fra 1. januar 2015 er det blitt enklere å rapportere inn arbeidsforhold – også som privatperson. Da blir det også enklere å velge hvitt arbeid.

Du logger kun inn i Altinn og finner A04 forenklet a-melding for privatpersoner som arbeidsgiver, hvor du fyller inn riktig beløp og fullt navn og personnummer på den du skal betale lønn til. Du slipper å først hente skattekort i skattekorttjenesten for så å rapportere inn meldingen. Du får også hjelp til å beregne skattetrekket.

CityMaids tjenester er selvfølgelig hvite. Våre servicemedarbeidere får ansettelseskontrakt og vanlige rettigheter i forhold til yrkesskadeforsikring, pensjonspoeng, rett til sykemelding ved sykdom etc. Vi betaler våre skatter og avgifter til staten med glede!