Avtalevilkår – vindusvask

CITYMAIDS AVTALEVILKÅR for vindusvask:

Versjon 3.0 – endret 5. april 2024

mellom kunde og CityMaid HjemmeService ved rengjøring av vinduer.

GENERELT:

Tjenesten leveres på angitt eller avtalt dato.

CityMaid trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

Ditt ansvar som kunde:

 • Spesielle forhold om din bolig, må sendes oss skriftlig pr e-post post@citymaid.no – slik at vi får registrert all informasjon i våre systemer.
 • Sørge for tilstrekkelig varme i boligen og sikre tilgang til varmt vann og strøm
 • Flytte møbler slik at vi kommer til vinduene
 • Gi oss beskjed dersom boligen er rammet av skadedyr. CityMaid forbeholder seg retten til å kunne stanse oppdraget midlertidig frem til skadedyrene er fjernet.

Personvern

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine person-opplysninger korrekt. I vår personvernerklæring forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

Vi kredittsjekker alle private kunder ved avtaleinngåelse samt når betalingsmåte endres.

VINDUSVASKVASKEN:

Vindusvasken inkluderer vask av standard enkle vinduer uten sprosser, utvendig og innvendig.

Du kan til enhver tid se hva som er inkludert i våre tjenester her:
https://citymaid.no/oversikt-over-vare-tjenester/

Tillegg i prisen:

 • Doble eller koblede vinduer, sprosser eller vinduslemmer.
 • Innglasset balkong eller glassrekkverk på veranda.
 • Vask av persienner, eller annen montert solskjerming.

For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi benytter normalt teleskopstang med en lengde på opp til 1,5 meter.

For vindusvask utover dette ta kontakt for egen skreddersydd avtale.

Vindusvask er beregnet på antall kvadratmeter valgt ved bestilling. Øvrig blir vindusvask utført i henhold til HMS rutiner.

CityMaid forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser ved vask, vil vinduene ikke bli vasket.

Oversikt over tjenester som kan bestilles som tillegg:

 • Sengetøyskift
 • Innvendig vask av hvitevarer
 • Servicepakke
 • Utvidet støvtørk over 180 cm
 • Avfallsbeholdere
 • Fjerning av kalk i våtrom samt rens av fuger og fliser
 • Desinfisering
 • Luktfjerning
 • Vask av tak og vegger med såpe/kjemikalier (NB! kan medføre skjolder)
 • Utvendig vask av terrasse, glassveranda, boder eller garasjen

Les mer om tilleggstjenestene og hva de inkluderer

Nøkkel og alarm

Nøkler kan leveres til CityMaids kontor før oppstart eller til teamet ved første service. Du mottar en kvittering på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.

Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden.

Rengjøringsmidler

CityMaid medbringer alt av utstyr og rengjøringsmidler. Vi møter som standard med et team på 2 personer dersom annet ikke er avtalt.

CityMaid er godkjent Miljøfyrtårn og benytter primært miljøvennlige produkter i våre tjenester. Dersom du har materialer som krever spesialprodukter, må dette avtales på forhånd, og en risikovurdering av produktet gjennomføres.

Bruk av kundens egne produkter gjøres for egen risiko. CityMaid er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av disse.

Pris og betingelser

 • Pris beregnes basert på boligens antall kvadratmeter.
 • Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Utleieenhet prises separat i eget tilbud.
 • Oppdraget starter når teamet har parkert og avsluttes når teamet har pakket utstyret inn i bilen.
 • Det forutsettes at vinduene er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette meddeles til CityMaid, og oppgitt pris kan avvike.

Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses av CityMaid i henhold til våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket. Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timespris. Eventuell ventetid vil faktureres.

For trygg levering benytter vi digital registrering av inn- og utlogging av din vask i din bolig. Vi logger når ditt team ankommer og når de avslutter oppdraget. For engangsoppdrag på timer faktureres brukt tid avrundet til nærmeste påbegynte kvarter. For faste kunder er tidsberegningen satt gjennom 12 måneder. Brukt tid pr levering kan derfor avvike fra gang til gang.

 • Dersom omfanget av avtalen avviker, tar vi kontakt for revidering av pris og avtale.
 • Alle priser er inkludert mva. basert på myndighetenes retningslinjer.

Betaling

Du kan betale med bankkort (kredit/debet) eller faktura.

 • Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp etter tjenesten er levert.
 • Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp i etterkant av utført oppdrag.
 • Faktura pr. e-post sendes til oppgitt e-postadresse.
 • Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 30,- ved faktura på e-post, avtalegiro, e-faktura og normal postgang.
 • Korttrekk er gratis og uten gebyr.

Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling. Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.

Når kommer faktura?

 • Bankkort vil bli trukket automatisk etter vasken er utført
 • Har du valgt faktura vil denne bli sendt ut så raskt som mulig og innen én uke etter vasken er utført.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.
 • Etter angrefristen: blir oppdraget avbestilt senere enn 7 dager før startdato, faktureres 25% av avtalt beløp og minimum kr. 1500.
 • Ved for sen avbestilling eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet.
 • Kansellering skal skje skriftlig.
 • CityMaid tar ikke ansvar for avvik ved vindusvasken hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at vasken er utført.

Kvalitetsgaranti

CityMaid har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. Ta direkte kontakt med ditt avdelingskontor eller kontakt oss på post@citymaid.no. CityMaid vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke.

Erstatningsansvar

Påførte skader under vask må meldes så raskt som mulig. Ved en eventuell erstatning, følges normale forsikringsvilkår med fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.