Avtalevilkår – flyttevask

Versjon 3.0 – endret 11. juni 2024

mellom kunde og CityMaid HjemmeService ved rengjøring av bolig.

GENERELT:

Tjenesten leveres på angitt eller avtalt dato.

CityMaid trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

Ditt ansvar som kunde:

 • Spesielle forhold om din bolig, må sendes oss skriftlig pr e-post post@citymaid.no – slik at vi får registrert all informasjon i våre systemer.
 • Vask av flater forutsetter at underlaget tåler bruk av vann og såpe.
 • Sørge for tilstrekkelig varme i boligen og sikre tilgang til varmt vann og strøm
 • Tømme boligen for møbler og søppel dersom ikke annet er avtalt
 • Gi oss beskjed om det er sprinkleranlegg i boligen.
  Da sprinkleranlegg lett kan utløses ved mekanisk stress, tørrmopper eller vasker vi dessverre ikke vegger eller tak som har dette montert. Andre vegger og tak i boligen uten anlegg, rengjøres i henhold til avtalen.
 • Gi oss beskjed dersom boligen er rammet av skadedyr. CityMaid forbeholder seg retten til å kunne stanse oppdraget midlertidig frem til skadedyrene er fjernet.

Personvern

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine person-opplysninger korrekt. I vår personvernerklæring forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

Vi kredittsjekker alle private kunder ved avtaleinngåelse samt når betalingsmåte endres.

FLYTTEVASKEN:

En standard flyttevask er innvendig vask av din bolig – basert på antall kvm du oppgir.

Du kan til enhver tid se hva som er inkludert i våre tjenester her:
https://citymaid.no/oversikt-over-vare-tjenester/

Hvitevareservice ved flyttevask:

Flyttevasken inkluderer en standard hvitevareservice – dette innebærer vask av et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.

Ved hvitevareservice vær oppmerksom på følgende:

 • Ved vask av kjøleskap og fryser må dette være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under* og trekk de frem hvis det skal vaskes bak
 • Ved vask av komfyr – denne må være koblet til strøm slik at vi får brukt produktene våre korrekt. Dersom du har doble glass i din komfyr – og ønsker de vasket, må du selv skru de fra hverandre og sammen igjen.* Skal vi vaske bak komfyr, må komfyren trekkes frem før vi kommer. Dersom du har komfyr med pyrolyse, må pyrolyse kjøres kvelden før vi kommer, for at vi skal kunne gjøre den rent.
 • Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Sluk og slanger må renses av kunde.* Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må maskinen trekkes frem av kunde.
 • Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig der vi kommer til, med passende middel.

* Vær oppmerksom på at våre vasketeam foretar kun vask. De har ikke med seg annet verktøy. Vi demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner.

 

Vindusvask

Vindusvask inkluderer vask av standard enkle vinduer uten sprosser, utvendig og innvendig.

Tillegg i prisen:

 • Doble eller koblede vinduer, sprosser eller vinduslemmer.
 • Innglasset balkong eller glassrekkverk på veranda.
 • Vask av persienner, eller annen montert solskjerming.

For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi benytter normalt teleskopstang med en lengde på opp til 1,5 meter.

For vindusvask utover dette ta kontakt for egen skreddersydd avtale.

Vindusvask er beregnet på antall kvadratmeter valgt ved bestilling. Øvrig blir vindusvask utført i henhold til HMS rutiner.

CityMaid forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser ved vask, vil vinduene ikke bli vasket.

Baderom

 • Vi vasker alle baderomsmøbler. Vi vasker under og bak badekar der disse er trukket frem på forhånd. Det vaskes nede i sluk der sluket er tilgjengelig. Vi foretar kun utvendig vask av vifter.
 • Fjern fastmonterte fronter på badekar/dusj for å sikre at vi kommer til.
 • Større installasjoner som dusjkabinett, steam dusj ol. må være skrudd av og ikke tilkoblet strøm samt trukket frem dersom vi skal vaske bak.
 • Vi flytter normalt ikke på tunge møbler og installasjoner. Unntak kan gjøres i helt spesielle tilfeller og et eget skjema for dette må signeres av kunde.

Vegger og tak

Vi vasker vegger der underlaget tåler det.

Vi anbefaler i utgangspunktet kun tørrmopping av tak, ettersom det er stor sannsynlighet for skjolder etter vask. Dersom det vaskes, anbefaler vi at det males etter vasken. CityMaid tar ikke ansvar for eventuelle skjolder etter vask av tak.

Panelvegger: Vi bruker mer tid på å støvtørke samt vaske vegger med panel enn glatte vegger. Ekstra tid tas på timer i tillegg.

Da sprinkleranlegg lett kan utløses ved mekanisk stress, rengjør vi dessverre ikke vegger eller tak som har dette montert. Andre vegger og tak i boligen uten anlegg, rengjøres i henhold til avtalen.

Oversikt over tjenester som kan bestilles som tillegg til flyttevasken:

 • Fjerning av kalk i våtrom samt rens av fuger og fliser
 • Desinfisering
 • Luktfjerning
 • Vask av tak med såpe/kjemikalier (NB! kan medføre skjolder)
 • Kast av søppel og møbler
 • Utvendig kosting og enkel vask av terrasse/balkong, glassveranda, boder eller garasjen
  (vi utfører ikke skrubbing eller rens av utvendig treverk eller betong)

Les mer om tilleggstjenestene og hva de inkluderer

Nøkkel og alarm

Nøkler kan leveres til CityMaids kontor før oppstart eller til teamet ved oppmøte. Du mottar en kvittering på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.

Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden.

Rengjøringsmidler

CityMaid medbringer alt av utstyr og rengjøringsmidler. Vi møter som standard med et team på 2 personer dersom annet ikke er avtalt.

CityMaid er godkjent Miljøfyrtårn og benytter primært miljøvennlige produkter i våre tjenester. Dersom du har materialer som krever spesialprodukter, må dette avtales på forhånd, og en risikovurdering av produktet gjennomføres.

Bruk av kundens egne produkter gjøres for egen risiko. CityMaid er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av disse.

Pris og betingelser

 • Pris for flyttevask forutsetter at boligen er tømt og har tilstrekkelig belysning.
 • Pris beregnes basert på boligens antall kvadratmeter.
 • Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Utleieenhet prises separat i eget tilbud.
 • Oppdraget starter når teamet har parkert og avsluttes når teamet har pakket utstyret inn i bilen.
 • Det forutsettes at boligen er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette meddeles til CityMaid, og oppgitt pris kan avvike. Dette gjelder spesielt ved røyking og annen type luktsanering.

Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses av CityMaid i henhold til våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket. Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timespris. Eventuell ventetid vil faktureres.

For trygg levering benytter vi digital registrering av inn- og utlogging av din vask i din bolig. Vi logger når ditt team ankommer og når de avslutter oppdraget. For engangsoppdrag på timer faktureres brukt tid avrundet til nærmeste påbegynte kvarter. Dersom omfanget av avtalen avviker, tar vi kontakt for revidering av pris og avtale.

 • Alle priser er inkludert mva. basert på myndighetenes retningslinjer.

Betaling

Du kan betale med bankkort (kredit/debet) eller faktura.

 • Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp etter tjenesten er levert.
 • Faktura pr. e-post sendes til oppgitt e-postadresse.
 • Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 9,- ved faktura på e-post, avtalegiro, e-faktura og normal postgang.
 • Korttrekk er gratis og uten gebyr.

Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling. Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.

Når kommer faktura?

 • Bankkort vil bli trukket automatisk etter vasken er utført
 • Har du valgt faktura vil denne bli sendt ut så raskt som mulig og innen én uke etter vasken er utført.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.
 • Etter angrefristen: blir oppdraget avbestilt senere enn 7 dager før startdato, faktureres 25% av avtalt beløp og minimum kr. 1500.
 • Ved for sen avbestilling eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet.
 • Kansellering skal skje skriftlig.
 • CityMaid tar ikke ansvar for avvik ved flyttevasken hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at vasken er utført.

Kvalitetsgaranti

CityMaid har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. Ta direkte kontakt med ditt avdelingskontor eller kontakt oss på post@citymaid.no. CityMaid vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke.

Erstatningsansvar

Påførte skader under vask må meldes så raskt som mulig. Ved en eventuell erstatning, følges normale forsikringsvilkår med fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.