SMSØ og skatteetatens nyeste undersøkelse om nordmenns bruk av svart arbeid viser at færre vil kjøpe svart arbeid. 14% sier at de hadde kjøpt svart arbeid de to siste årene, mot 23% i 2009.

I september sto vi på stand på Boligmessen på Telenor Arena. De fleste som kom innom oss hadde selvfølgelig spørsmål om pris og om selve renholdet, men mange var også opptatt av at tjenesten vi leverte var hvit og at våre ansatte hadde gode arbeidsforhold.

De som var mest opptatt av dette var unge mellom 25-30. Dette er absolutt en positiv utvikling og at holdningene til svart arbeid er i endring.

Men selv om færre vil kjøpe svart er det ikke dermed sagt at man skal slappe av. Det må fortsatt arbeides for å gjøre det enkelt for private og bedrifter å handle hvitt.

Enklere å kjøpe hvitt arbeid

Skatteetaten har blant annet forenklet rapporteringen av hvitt arbeid hos private. De informerer også om regelverket, som for eksempel at kjøperen har et medansvar for unndratt skatt og avgift når det betales over 10.000 kroner kontant. Men ifølge undersøkelsen er det bare 31 prosent som har kjennskap til regelen om medansvar.

Medansvar kan medføre at også kjøper av svart arbeid kan straffes for brudd på likningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven. I verste fall kan det gi fengselsstraff til kjøper.

Godkjent renholdsbedrift

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent.

Også bedrifter som skal kjøpe renholdstjenester må holde tunga rett i munnen. Bedrifter som kjøper renholdstjenester kan nemlig få tvangsmulkt hvis de ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene til de man kjøper renhold fra.

Mest svart arbeid innen renhold og snekkerarbeid

Av de 9 prosentene i undersøkelsen som har kjøpt renholdsarbeid, er det 23 prosent som har handlet svart. Det er ikke til å stikke under en stol at det svarte markedet er en av CityMaids største konkurrenter dessverre.

Vaskehjelpen mister viktige rettigheter

Den største grunnen til at folk kjøper svart er prisen. Kanskje tenker du at vaskehjelpen får mer penger hvis du betaler svart? Sannheten er at vaskehjelpen mister viktige rettigheter og et sikkerhetsnett som du selv tar for gitt. Få tenker på at renholdere mister grunnleggende rettigheter i arbeidslivet når de velger å kjøpe svarte tjenester.

CityMaids servicemedarbeidere har tarifflønn, ordnede arbeidsforhold, uniform og får alle forsikringer de trenger. Vi sørger for at de har alle de grunnleggende rettighetene i arbeidslivet.

Skal du kjøpe tjenester til hjemmet bør du derfor kjøpe hvite tjenester og bidra til samfunnet!

Sjekk pris og bestill her >>