Avtalevilkår – vaskehjelp

Versjon 3.0 – endret 05. april 2024

mellom kunde og CityMaid HjemmeService ved rengjøring av bolig. CityMaid forbeholder seg retten til å endre avtalevilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

GENERELT:

CityMaid trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

Ditt ansvar som kunde:

 • Spesielle forhold om din bolig, samt eventuelle husdyr, må sendes oss skriftlig pr e-post post@citymaid.no – slik at vi får registrert all informasjon i våre systemer.
 • Vi anbefaler våre kunder å rydde rom som skal vaskes, slik at vi enkelt kan utføre vasken.
 • Vurdér å flytte gjenstander med stor verdi/affeksjonsverdi.
 • Vi ber deg om å sikre hjemmet forsvarlig, som for eksempel dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg samt speil og bilder lent mot vegg.
 • Vask av flater forutsetter at underlaget tåler bruk av vann og såpe.
 • Gi oss beskjed ved endrede forhold i boligen som for eksempel flere rom som skal vaskes eller anskaffelse av husdyr.
 • Gi oss beskjed dersom boligen er rammet av skadedyr. CityMaid forbeholder seg retten til å kunne stanse oppdraget midlertidig frem til skadedyrene er fjernet.

Personvern

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine person-opplysninger korrekt. I vår personvernerklæring forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

Vi kredittsjekker alle private kunder ved avtaleinngåelse samt når betalingsmåte endres.

Vaskehjelp

Du kan til enhver tid se hva som er inkludert i våre tjenester her:
https://citymaid.no/oversikt-over-vare-tjenester/

Ved første service anbefales det å oppgradere til en sesongvask. Denne innebærer en grundigere støvtørking og vask av gulvlister, karmer, brytere og andre tilgjengelige flater.

Av HMS hensyn flytter vi normalt ikke på tunge gjenstander eller møbler med mindre annet er avtalt i forkant.

Tjenester som kan bestilles som tillegg til fast vaskehjelp:

 • Sengetøyskift
 • Vindusvask
 • Innvendig vask av hvitevarer
 • Servicepakke
 • Utvidet støvtørk over 180 cm
 • Avfallsbeholdere
 • Fjerning av kalk i våtrom samt rens av fuger og fliser
 • Desinfisering
 • Luktfjerning
 • Vask av tak og vegger med såpe/kjemikalier (NB! kan medføre skjolder)

Les mer om tilleggstjenestene og hva de inkluderer

Nøkkel og alarm

Nøkler kan leveres til CityMaids kontor før oppstart eller til teamet ved første service. Du mottar en kvittering på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.

Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden.

Levering av din vask

 • Tjenesten leveres på angitt eller avtalt dato.
 • For å spare miljøet og tilpasse kjøreruter, kan det hende at vi må endre din valgte vaskedag. Dersom dette blir aktuelt, vil vi selvfølgelig kontakte deg angående dette.
 • Vasken utføres hverdager mellom kl. 08.00-17.00, med mindre andre tidspunkter er avtalt. Vi kan ikke love eksakt fast oppmøtetid per gang, da avvik kan skje og reiseruter mellom kunder kan endre seg.
 • Oppstart av vasken skjer i henhold til avtale. Oppdrag som faller på en helligdag eller 24.12. flyttes til annen dag.
 • Våre medarbeidere er underlagt taushetsplikt.
 • For å registrere utført arbeid vil CityMaid plassere en RFID-brikke (et lite klistremerke) på innsiden av ytterdørens karm.

Rengjøringsmidler

CityMaid medbringer alt av utstyr og rengjøringsmidler. Vi møter som standard med et team på 2 personer dersom annet ikke er avtalt.

CityMaid er godkjent Miljøfyrtårn og benytter primært miljøvennlige produkter i våre tjenester. Dersom du har materialer som krever spesialprodukter, må dette avtales på forhånd, og en risikovurdering av produktet gjennomføres.

Bruk av kundens egne produkter gjøres for egen risiko. CityMaid er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av disse.

Kundepleieprogram

Kunder med fast avtale er prioritert i høytider og før helligdager med stor pågang. Du vil derfor bli kontaktet pr. telefon eller e-post som en ekstra service for å sikre din vask i pressede perioder.

Som kunde i CityMaid, inngår du automatisk i vårt kundepleieprogram. Dette for å sikre best mulig kvalitet på våre tjenester. Du vil få tilsendt spørsmål i forbindelse med din service på e-post som vi håper du tar deg tid til å besvare.

Pris og betingelser

 • Pris beregnes basert på boligens antall kvadratmeter. Ved rengjøring av bare enkelte rom, ta kontakt med oss for ny beregning av pris.
 • Det tas et tillegg for husdyr
 • Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Utleieenhet prises for seg.
 • Oppdraget starter når teamet har parkert og avsluttes når teamet har pakket utstyret inn i bilen.

For trygg levering benytter vi digital registrering av inn- og utlogging av din vask i din bolig. Vi logger når ditt team ankommer og når de avslutter oppdraget.

 • Dersom omfanget av avtalen avviker, tar vi kontakt for revidering av pris og avtale.
 • Alle priser er inkludert mva. basert på myndighetenes retningslinjer.
 • Prisen forutsetter at tjenesten ikke endres verken i omfang og tilgjengelighet, eller det er andre forhold som påvirker leveransen, så som økte drifts- og energikostnader.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre prisene. Prisendringer vil bli varslet skriftlig 21 dager før innføring.

Betaling

Du kan betale med bankkort (kredit/debet) eller faktura/avtalegiro.

 • Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp etter tjenesten er levert.
 • Faktura pr. e-post sendes til oppgitt e-postadresse.
 • Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 30,- ved faktura på e-post, avtalegiro, e-faktura og normal postgang.
 • Korttrekk er gratis og uten gebyr.

Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling. Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.

Når kommer faktura?

 • Avtalegiro og bankkort vil bli trukket automatisk fortløpende etter hver vask.
 • Faktura for fast vask vil bli sendt så snart all vask i samme måned er utført.

Avbestilling

Du har 4 avbestillinger pr. år. Vi kan også flytte vasken din til en dag eller uke som passer bedre for deg. Avbestilling og endringer må skje senest 14 dager før service utføres og må meldes skriftlig på epost til ditt avdelingskontor. Ved for sen avbestilling, endring eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet. Byttes service til en annen uke, opprettholdes den opprinnelige servicefrekvens.

Oppsigelse

Vi har ingen bindingstid. Avtalen er løpende og kan sies opp av begge parter skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. første i måneden. Oppsigelse sendes direkte på epost til ditt avdelingskontor eller til post@citymaid.no. Har du en avtale om fast trekk, vil dette automatisk stoppes når siste vask er levert.

Det er ikke mulig å avbestille vask i oppsigelsesperioden.

Kvalitetsgaranti

CityMaid har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. Ta direkte kontakt med ditt avdelingskontor eller kontakt oss på post@citymaid.no. CityMaid vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke.

Erstatningsansvar

Påførte skader under vask må meldes så raskt som mulig. Ved en eventuell erstatning, følges normale forsikringsvilkår med fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Heving av avtalen

Ved gjentatte, alvorlige mangler og avvik kan denne avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Det forutsettes at avvikene er varslet skriftlig og at det er gitt mulighet til å utbedre feil og mangler.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.