Avtalevilkår engangsvask

Versjon 3.0 – endret 11. juni 2024

mellom kunde og CityMaid HjemmeService ved rengjøring av bolig.

GENERELT:

Tjenesten leveres på angitt eller avtalt dato.

CityMaid trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

Ditt ansvar som kunde:

 • Spesielle forhold om din bolig, samt eventuelle husdyr, må sendes oss skriftlig pr e-post post@citymaid.no – slik at vi får registrert all informasjon i våre systemer.
 • Vi anbefaler våre kunder å rydde rom som skal vaskes, slik at vi enkelt kan utføre vasken.
 • Vurdér å flytte gjenstander med stor verdi/affeksjonsverdi.
 • Vi ber deg om å sikre hjemmet forsvarlig, som for eksempel dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg samt speil og bilder lent mot vegg.
 • Vask av flater forutsetter at underlaget tåler bruk av vann og såpe.
 • Gi oss beskjed ved endrede forhold i boligen som for eksempel flere eller færre rom som skal vaskes eller anskaffelse av husdyr.
 • Gi oss beskjed dersom boligen er rammet av skadedyr. CityMaid forbeholder seg retten til å kunne stanse oppdraget midlertidig frem til skadedyrene er fjernet.

Personvern

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine person-opplysninger korrekt. I vår personvernerklæring forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

Vi kredittsjekker alle private kunder ved avtaleinngåelse samt når betalingsmåte endres.

ENGANGSVASK:

En standard engangsvask er innvendig vask av din bolig – basert på antall kvm du oppgir og inkluderer følgende:

 • Støvsuging av tepper, gulv, lister, sofa og lenestol
 • Lett overflatevask av lister, karmer, gelendre og brytere samt flekkfjerning på dører
 • Grundig støvtørking (inntil 180 i høyden)
 • Vask av baderomsmøbler (toalett, dusj, badekar etc.) og utvendig skap
 • Vask av gulv
 • Vask av kjøkkenskap/skuffer utvendig
 • Enkel flekkfjerning vegger bad/kjøkken*

* har du mange flekker, anbefaler vi å bestille en vask av vegger som tillegg

Vaskehjelp én gang:

Vaskehjelp én gang inkluderer det samme som standard vaskehjelp.

 • Enkel støvtørking av lett tilgjengelige flater i alle rom (inntil 180 i høyden).
 • Støvsuging av sofa, lenestol, gulv og teppe
 • Vask av kjøkken, benker og bord. Flekkfjerning på skapfronter, platetopp m.m.
 • Vask av baderom (Vask av speil, servant, dusj/badekar og toalett. Vask av lett tilgjengelige flater
 • Vask av alle gulv

Du kan til enhver tid se hva som er inkludert i våre tjenester her:
https://citymaid.no/oversikt-over-vare-tjenester/

Tjenester som kan bestilles som tillegg til engangsvasken:

 • Sengetøyskift
 • Vindusvask
 • Innvendig vask av hvitevarer
 • Servicepakke
 • Utvidet støvtørk over 180 cm
 • Avfallsbeholdere
 • Fjerning av kalk i våtrom samt rens av fuger og fliser
 • Desinfisering
 • Luktfjerning
 • Vask av tak og vegger med såpe/kjemikalier (NB! kan medføre skjolder)
  Vi anbefaler i utgangspunktet kun tørrmopping av tak, ettersom det er stor sannsynlighet for skjolder etter vask. Dersom det vaskes, anbefaler vi at det males etter vasken. CityMaid tar ikke ansvar for eventuelle skjolder etter vask av tak. Da sprinkleranlegg lett kan utløses ved mekanisk stress, rengjør vi dessverre ikke vegger eller tak som har dette montert. Andre vegger og tak i boligen uten anlegg, rengjøres i henhold til avtalen.

Les mer om tilleggstjenestene og hva de inkluderer

Nøkkel og alarm

Nøkler kan leveres til CityMaids kontor før oppstart eller til teamet ved oppmøte. Du mottar en kvittering på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.

Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden.

Rengjøringsmidler

CityMaid medbringer alt av utstyr og rengjøringsmidler. Vi møter som standard med et team på 2 personer dersom annet ikke er avtalt.

CityMaid er godkjent Miljøfyrtårn og benytter primært miljøvennlige produkter i våre tjenester. Dersom du har materialer som krever spesialprodukter, må dette avtales på forhånd, og en risikovurdering av produktet gjennomføres.

Bruk av kundens egne produkter gjøres for egen risiko. CityMaid er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av disse.

Pris og betingelser

 • Pris beregnes basert på boligens antall kvadratmeter.
 • Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Utleieenhet prises separat i eget tilbud.
 • Oppdraget starter når teamet har parkert og avsluttes når teamet har pakket utstyret inn i bilen.
 • Det forutsettes at boligen er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette meddeles til CityMaid, og oppgitt pris kan avvike. Dette gjelder spesielt ved røyking og annen type luktsanering.

Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses av CityMaid i henhold til våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket. Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timespris. Eventuell ventetid vil faktureres.

For trygg levering benytter vi digital registrering av inn- og utlogging av din vask i din bolig. Vi logger når ditt team ankommer og når de avslutter oppdraget. For engangsoppdrag på timer faktureres brukt tid avrundet til nærmeste påbegynte kvarter. Dersom omfanget av avtalen avviker, tar vi kontakt for revidering av pris og avtale.

 • Alle priser er inkludert mva. basert på myndighetenes retningslinjer.

Betaling

Du kan betale med bankkort (kredit/debet) eller faktura.

 • Ved kortbetaling trekkes avtalt beløp etter tjenesten er levert.
 • Faktura pr. e-post sendes til oppgitt e-postadresse.
 • Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 9,- ved faktura på e-post, avtalegiro, e-faktura og normal postgang.
 • Korttrekk er gratis og uten gebyr.

Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling. Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.

Når kommer faktura?

 • Bankkort vil bli trukket automatisk etter vasken er utført
 • Har du valgt faktura vil denne bli sendt ut så raskt som mulig og innen én uke etter vasken er utført.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.
 • Etter angrefristen: blir oppdraget avbestilt senere enn 7 dager før startdato, faktureres 25% av avtalt beløp og minimum kr. 1500.
 • Ved for sen avbestilling eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet.
 • Kansellering skal skje skriftlig.
 • CityMaid tar ikke ansvar for avvik ved flyttevasken hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at vasken er utført.

Kvalitetsgaranti

CityMaid har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. Ta direkte kontakt med ditt avdelingskontor eller kontakt oss på post@citymaid.no. CityMaid vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke.

Erstatningsansvar

Påførte skader under vask må meldes så raskt som mulig. Ved en eventuell erstatning, følges normale forsikringsvilkår med fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.