Luktsanering med Desintrygg

Nullstill boligen din – få luktsanering med Desintrygg. Få et hjem der absolutt alle flater er fri for bakterier, muggsopp, virus og ikke minst lukt.

 Be om tilbud på luktsanering >>

OBS! Tjenesten leveres foreløpig kun i Viken og Oslo

Vi kan tilby luktsanering og desinfisering av hele boliger der det har vært røykt i boligen, eller det av andre grunner er behov for luktfjerning før salg eller innflytting. Desintrygg har faste priser på tjenesten, og de garanterer fjerning av all lukt.

Luktsanering og desinfisering med ozon

Ozon er blant de mest effektive desinfeksjonsmidlene for alle typer mikroorganismer.

Fjerner lukt
Etter utført arbeid fjernes sterke lukter som over tid har satt sitt preg på boligens flater.

  • Røyklukt
  • Matlukt
  • Lukt fra husdyr
  • Fukt og muggskade
  • Dødsbo

Fjerner skadelige patogener
Desintryggs høyeffektive Ozonmaskiner fjerner 99.999% av alle patogener, bakterier og virus.

Det tar 3 – 5 dager for en fullstendig luktfjerning/desinfisering. Det er ikke mulig å være i boligen når ozonmaskinen er i bruk. Flyttevask med luktsanering må derfor utføres minst 5 dager før overtakelse, slik at ozonmaskinen får tid til å gjøre jobben før nye eiere flytter inn.

Hvorfor bruke Ozon?

Ozon har blitt brukt med suksess som desinfeksjonsmiddel i industri- og vannbehandlingsapplikasjoner i over 90 år. I 2001 gjør godkjenninger fra FDA(Federal Drug Administration i USA) og organiske organisasjoner nå bruk av Ozonbehandlinger praktisk for næringsmiddelindustrien. Ozon (O3) er en tre-atom allotrop av oksygen.

Det er 152 prosent sterkere enn klor og er det nest sterkeste oksidasjonsmiddel ved siden av fluor. Mange applikasjoner kan dra nytte av bruken av ozon på grunn av dets overlegne desinfeksjons- og oksidasjonsegenskaper. På grunn av ozons svært korte halveringstid må Ozon genereres på stedet, og alt ubrukt Ozon fra prosessen går tilbake til oksygen på kort tid.

Ozons unike egenskaper gjør det til valgfri desinfeksjonsmiddel for fremtiden.

  • Ozon (såkalt trioxygen) er en blå gass, med en tetthet større enn luft, noe som gjør det til et ideelt desinfeksjonsmiddel for både luft og vann. Det dreper enkelt- og flercellede organismer med lav cellespesialisering, dvs. bakterier, virus (inkludert COVID-19) eller sopp.
  • Ozon er veldig ustabil og har derfor kort levetid. Gassen brytes ned i løpet av 30-40 minutter og danner oksygen, dvs. den helt sikre gassen vi selv puster inn.
  • Ozon dreper bakterier omtrent 3 200 ganger raskere enn klor.
  • Ozon produseres ved elektrisk utladning f.eks. når det er tordenvær med lyn eller gjennom gnistdannelse f.eks. innen elektrisk sveising. Sterk UV-stråling produserer også ozon.
  • Bruken av Ozon i Europa og USA er mye bredere enn i Norden. Dette er fordi vi har bedre tilgang på godt drikkevann og har derfor ikke behovet for Ozon til desinfisering av drikkevannet.