Kvalitet og kontroll

Line Mercedes Åramnes
Leder for kvalitet og opplæring Line Mercedes Åramnes

Vi tar kvaliteten på alvor!

CityMaid er avhengig av å levere kvalitet på alle våre tjenester. CityMaid lærer opp, følger opp og foretar kvalitetskontroller og kundeundersøkelser. Vi skal følge deg opp i alle ledd.  Vi har interne prosedyrehåndbøker, handlingsplaner og konkrete mål på kvalitet.

Vår kvalitetsleder, Line Mercedes Åramnes, har et overordnet ansvar for kvaliteten på våre tjenester.

Hun jobber med opplæring og kvalitet på overordnet nivå på tvers av avdelingene.

Våre ansatte

CityMaid har ansatte med ulike nasjonaliteter, og alle kan snakke norsk eller godt engelsk. Vi har egne opplæringsprogrammer som omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Alle våre ansatte har:

  • ansettelseskontrakt
  • lønn i henhold til tariff
  • lovpålagte forsikringer
  • uniform og id-kort
  • taushetsplikt