Vi tar kvaliteten på alvor!

CityMaid er avhengig av å levere kvalitet på alle våre tjenester. CityMaid lærer opp, følger opp og foretar kvalitetskontroller og kundeundersøkelser. Vi følger deg opp i alle ledd.  Vi har interne prosedyrehåndbøker, handlingsplaner og konkrete mål på kvalitet.

Fornøydhets- og kvalitetsgaranti:

Vi har Kvalitetsgaranti på all vask vi utfører – du skal være fornøyd, og det skal være rengjort som avtalt. Det betyr at du innen 48 timer har mulighet for å varsle via telefon, chat eller e-post om eventuelle mangler ved vasken. CityMaid forbeholder seg retten til å utbedre avviket uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke.

Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov for oppretting, vil CityMaid ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste virkedag.

Corona-virus – våre rutiner

Lurer du på våre rutiner i forbindelse med Corona-viruset, kan du lese mer om det her.

Våre ansatte

CityMaid har ansatte med ulike nasjonaliteter, og alle kan snakke norsk eller godt engelsk. Vi har egne opplæringsprogrammer som omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Alle våre ansatte har:

  • ansettelseskontrakt
  • lønn i henhold til tariff
  • lovpålagte forsikringer
  • uniform og id-kort
  • taushetsplikt

Vår leder for kvalitet og utvikling, Line Mercedes Åramnes, har et overordnet ansvar for kvaliteten på våre tjenester.

Hun jobber med opplæring og kvalitet på overordnet nivå på tvers av avdelingene. Har du spørsmål vedr. kvalitet og garanti, kan du gjerne ta kontakt med Line.